ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Frequently Bought with Fungicides Products

39 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Bayer Sivanto Prime Insecticide All Crops Bayer Sivanto Prime Insecticide

  Bayer Bayer Sivanto Prime Insecticide

  Technical Content : Flupyradifurone Bayer Sivanto® insecticide precisely targets key damaging pests while helping safeguard beneficial insects to preserve the overall health of your plants and protect your investment in your crops Dosage: 2 mL/L of water. Formulation: SL 200 | Soluble LiquidFS 480 | Flowable concentrate for seed treatment Target Pests: Aphids, hoppers and whiteflies. It is also successfully effective against mealybugs, leaf miners, soft scales, citrus pysllids as well as some weevils, thrips and beetles.

 • Excel Tricel Insecticide - Agriplex Excel Tricel Insecticide - Agriplex

  Excel Excel Tricel Insecticide

  Technical Content : Chlorpyriphos 20% EC Tricel has a triple action: contact, stomach & vapor to ensure that no pest survives Tricel has a broad spectrum action that controls most of the sucking, chewing and biting insects on various crops Tricel can be used as a foliage spray, soil drench, seed treatment, broadcasting of oil/sand for termite control Compatible to other insecticides and fungicides hence can be used in combination. Dosage : Use Excel Tricel 2 - 4ml Foliar Spray.

  Rs. 360.00

 • Bayer Oberon Insecticide Crop Bayer Oberon Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಒಬೆರಾನ್ (ಸ್ಪಿರೋಮೆಸಿಫೆನ್ 240 SC 22.9 % w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಒಬೆರಾನ್ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಎಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೀಟನಾಶಕ/ಅಕಾರ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಟೋನಾಲ್‌ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದ ಮೇಲೆ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೊಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬೆರಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬೆರಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಸ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿರೋಧಕ ಬಿಳಿನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀ

 • Bayer Vayego Insecticide Crop Bayer Vayego Insecticide Dosage

  Bayer Bayer Vayego Insecticide

  Product Description - Bayer Vayego is a powerful, innovative insecticide that provides quick antifeedant and residual activity on all life stages from egg to adult on a broad spectrum of pests. The quick feeding cessation minimizes potential fruit damage in pome fruit, stone fruit and almond crops, plus a good IPM profile means Vayego is an ideal solution in effective crop protection programs. Vayego has proven efficacy on key pests such as codling moth, light brown apple moth, oriental fruit moth, carpophilus beetle, garden weevil, Fuller’s rose weevil and apple weevil. Active Ingredient: Tetraniliprole 200 g/l Benefits Bayer Vayego  is Strong against listed moths, weevils and beetles Proven activity on all life stages Stops feeding damage quickly with systemic action and long residual efficacy Soft on key beneficial insects, including beneficial mites Short withholding period Target Disease/pest - Rice:Yellow stem borer,leaf folder                                    Soyabean:Girdle beetle,Spodoptera,semilooper Dosage : 0.5 ML Per liter. Formulation Type - Suspension concentrate (SC)  

 • Bayer Movento OD Insecticide Bayer Movento OD Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಮೊವೆಂಟೊ ಒಡಿ (ಸ್ಪಿರೊಟೆಟ್ರಾಮ್ಯಾಟ್ 150 ಓಡಿ)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಗುಪ್ತ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ Movento ಬೇಯರ್‌ನ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾದ ಸ್ಪೈರೊಟೆಟ್ರಾಮ್ಯಾಟ್ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಧುನಿಕ 2-ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಸೈಲೆಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ "ಶೂಟ್ ಟು ರೂಟ್" ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮರೆಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಡೋಸೇಜ್: 2 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್ ನೀರು

 • Anshul Ansucyper (Cypermethrin 10 % EC) Insecticide Crops Anshul Ansucyper (Cypermethrin 10 % EC) Insecticide

  Anshul ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ -10 (ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 10% ಇಸಿ) ದ್ರವ

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ : ಸೈಪರ್ಮೆಟ್ರಿನ್ 10% ಇಸಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 10 % ಇಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪೈರೆಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಗುಂಪು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಲ್ಲದ, ಸಂಪರ್ಕ & ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಯೆ.ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ ಅಗಿಯುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 1.5-2 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್

 • FMC Coragen Insecticide Crops FMC Coragen Insecticide

  FMC FMC Coragen Insecticide

  FEATURES Coragen® insecticide insect control powered by Rynaxypyr® active is a breakthrough Group 28 mode of action insecticide that delivers excellent protection from target pests BENEFITS This breakthrough technology controls all economically important Lepidoptera & select other species. This unique formulation provides ease for application along with rapid activity, high insecticidal potency, long duration control and an excellent safety to crops & non-target organisms. Working primarily through ingestion, Coragen® insecticide manages insects at all stages from immature to adult stage thereby, providing excellent and long-lasting crop protection. Exposed insects stop feeding within minutes and extended residual activity protects crops longer than competitive options. CROPS AND DISEASES Crop Insect/Pest Sugarcane Termites, Top Borer, Early Shoot Borer Soyabean Green Semilooper, Stem Fly, Girdle Beetle Maize Spotted Stem Borer, Pink Stem Borer, Fall Armyworm Groundnut Tobacco Caterpillar Bengal gram Pod Borer Rice Stem Borer, Leaf Folder

 • Biostadt Roko Fungicide - Agriplex

  Biostadt Biostadt Roko Fungicide

  Biostadt Roko is broad spectrum systemic fungicide and has unique combination of Preventive, Curative and Systemic fungicidal properties. Technical Content : Thiophanate Methyl 70% WP Mode of Action: Systemic : Absorbed by the plant and translocated in the system. Preventive : Prevents disease infection and lesion formation. Curative : Roko is very effective in controlling number of fungal diseases. Roko shows very good curative effect against Scab on Apple & Anthracnose on Grapes. Benefits Perfect solution for Anthracnose, Cercospora leaf spot, Powdery mildew, Venturia scab, Sclerotinia Rot, Botritis and Fusarium wilt. Enhanced Phytotonic & antifungal effect due to S atom. Green: No skin/ eye irritation and low mammalian toxicity. Quick and uniformly dissolves in wat Method of Application And Dosage: Foliar Spray : Spray @ 100 to 200 gm per ha. (0.5 g/lit of water). Seed Treatment : @ 2 to 3 gm/kg of Seeds. Seedling Dip : Dip the seedlings in Roko suspension @ 1 - 1.5 g/lit. of Water. Soil Drench : Drench the soil with Roko @ 2 - 4 g/lit of water (Flower beds/Nurseries). PHT : Dipping or spraying @ 0.5 g/lit of water and drying under the shade. Crop Disease Method Paddy Blast,Sheath Blight Seed Treatment/SPRAY Chillies Powdery Mildew Anthracnose, Fruit Rot SPRAYSPRAY Tomato Wilt, Damping off Stem Rot, Leaf Spot Seed TreatmentSPRAY Potato Black Scurf, Tuber Decay Tuber Rot, Leaf Spot SEED DIPSPRAY    Strengths Leading position in the molecule. Effective molecule against Anthracnose and other diseases. Molecule imported from trusted & proven Japanese Source

 • Bayer Regent SC Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ರೀಜೆಂಟ್ SC (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 5 SC (5% w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ರೀಜೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬುದು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಫಿನೈಲ್ ಪೈರಜೋಲ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳ ಅನ್ವಯವು ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಥ್ರೈಪ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮಾಣಗಳು: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.7 ರಿಂದ 1.5 ಮಿಲಿ

 • Adama Custodia Fungicide

  Adama Adama Custodia Fungicide

  Product Description   Custodia is a safe and effective fungicide that can help to protect your crops from a variety of diseases. It is important to read the product label carefully before use to ensure that it is appropriate for your crop and that you are following the correct application instructions.   Active Ingredients: Custodia fungicide contains two active ingredients:   Azoxystrobin (120 g/L): This is a strobilurin fungicide that works by inhibiting the synthesis of ergosterol, a vital component of the fungal cell membrane.   Tebuconazole (200 g/L): This is a triazole fungicide that works by inhibiting the demethylation of sterols, which are also essential for fungal cell membrane function.    Mode of Action:   The first active ingredient, azoxystrobin, is a strobilurin fungicide that works by inhibiting the synthesis of ergosterol, a vital component of the fungal cell membrane. This disrupts the structure of the cell membrane, making it leaky and allowing essential components to leak out. The second active ingredient, tebuconazole, is a triazole fungicide that works by inhibiting the demethylation of sterols, which are also essential for fungal cell membrane function. This also disrupts the structure of the cell membrane, making it leaky and allowing essential components to leak out.   Benefits   Broad-spectrum activity: Custodia can control a wide range of fungal diseases, including brown rust, leaf spot, powdery mildew, and scab in cereals; Sclerotinia stems rot, light leaf spot, and white mold in oilseed rape; sheath blight, brown spot, and blast in rice; and downy mildew, powdery mildew, and rust in vegetables.   Both preventive and curative properties: Custodia fungicide can be used to prevent fungal infections from occurring, or it can be used to treat existing infections.   Long residual activity: Custodia provides long-lasting protection against fungal diseases, which can help to reduce the number of applications that are needed.   Dual-mode-of-action: Custodia works at two different stages of fungal development, which makes it more difficult for the fungus to develop resistance to the product.   Safe and effective: Custodia is a safe and effective fungicide that can be used to protect crops from a variety of diseases.   Dosage of Custodia fungicide for different crops and diseases:   Cereals: For the control of brown rust, the recommended dosage is 0.15% (150 g/ha). For the control of leaf spot, the recommended dosage is 0.075% (75 g/ha).   Oilseed rape: For the control of Sclerotinia stem rot, the recommended dosage is 0.1% (100 g/ha). For the control of light leaf spot, the recommended dosage is 0.075% (75 g/ha).   Rice: For the control of sheath blight, the recommended dosage is 0.15% (150 g/ha). For the control of brown spot, the recommended dosage is 0.075% (75 g/ha).   Vegetables: For the control of downy mildew, the recommended dosage is 0.1% (100 g/ha). For the control of powdery mildew, the recommended dosage is 0.075% (75 g/ha).   The following package sizes are available for Custodia fungicide:   50 ML, 100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 LT, 2 LT, 5 LT, 20 LT   

 • Bayer Fame Insecticide Bayer Fame Insecticide Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಫೇಮ್ (ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ 480SC 39.35% w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಫೇಮ್ ಹೊಸ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ವರ್ಗದ ಡೈಮೈಡ್‌ಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೀಟಗಳ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ ಕೀಟಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟೆರಾ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವು ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು : ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇಯರ್ ಫೇಮ್ 0.5 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

 • Anshul Chlocip (Chlorpyriphos 50%+Cypermethrin 5%EC) Insecticide Crops Anshul Chlocip (Chlorpyriphos 50%+Cypermethrin 5%EC) Insecticide

  Anshul ಅನ್ಶುಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಪ್ (ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ 50%+ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಅನ್ಶುಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಪ್ (ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ 50%+ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 5%EC) ಒಂದು ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಜಗಿಯುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ ಅನ್ಶುಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಪ್ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

 • Indofil Sprint Fungicide - 100 GM - Agriplex

  Indofil Indofil Sprint Fungicide - 100 GM

  Sprint Fungicide is a broad-spectrum contact and systemic fungicide that is specially formulated for the control of seed and early soil-borne diseases of crops. It is a mixture of two active ingredients, Mancozeb and Carbendazim, which have different modes of action and work synergistically to provide effective control of a wide range of fungal diseases. Mancozeb is a contact fungicide that remains on the seed surface and forms a protective layer that prevents fungal infection. It is also a multisite fungicide, which means that it can inhibit multiple enzymes in the fungus, making it more difficult for the fungus to develop resistance. Carbendazim is a systemic fungicide that is absorbed by the plant and translocated throughout the tissues. It acts by disrupting the spindle formation during cell division in the fungus, which ultimately kills the fungus. Sprint Fungicide is recommended for the control of the following diseases: Groundnut: Collar rot, dry root rot, tikka leaf spot Potato: Late blight, black scurf Paddy: Brown spot, blast, sheath blight Wheat: Loose smut Black gram: Root rot, collar rot Bengal gram: Dry root rot, collar rot Soybean: Root rot, collar rot Onion: Damping off Maize: Seed rot, seedling blight Dosage: The recommended dosage of Sprint Fungicide varies depending on the crop and the disease being controlled. The following are some general guidelines: For seed treatment, the recommended dosage is 30-35 grams per 10 kilograms of seed. For foliar application, the recommended dosage is 0.1-0.2 liters per hectare. It is important to read the label carefully and follow the instructions for use before applying Sprint Fungicide. Safety precautions: Sprint Fungicide is a moderately toxic pesticide. It is important to wear protective clothing, including gloves, goggles, and a mask, when handling and applying this product. It is also important to avoid contact with the skin and eyes. If you do come into contact with the product, wash the affected area immediately with soap and water.

  Rs. 143.05

 • Indofil Merger Fungicide - 250 GM - Agriplex

  Indofil Indofil Merger Fungicide - 250 GM

  Indofil Merger Fungicide is a unique combination of systemic and contact fungicide. It is a broad-spectrum fungicide, very effective against blast, anthracnose diseases and also controls large number of diseases (with its multisite action), caused by advance fungi and other group of fungi infecting many crops. Best for blast control of rice and in addition prevents grain discoloration also. Technical Name: Tricyclazole 18% + Mancozeb 62% WP Mode of Action: Tricyclazole is a systemic fungicide that prevents the fungus from penetrating the plant. Mancozeb is a contact fungicide that inactivates the sulphahydral (SH) groups in enzymes of fungi. Dosage: Rice: 2.5 grams per liter of water Wheat: 2 grams per liter of water Other crops: Please consult the product label for specific dosage instructions.

  Rs. 335.55

 • Indofil Matco Fungicide - Agriplex

  Indofil Indofil Matco Fungicide

  Indofil Matco Fungicide is a systemic and contact fungicide that is used to control a wide range of foliar and soil-borne diseases in a variety of crops. It is a mixture of two fungicides, mancozeb and metalaxyl, which work together to provide a broad-spectrum of protection. Mancozeb is a contact fungicide that works by preventing the growth of fungi on the surface of the plant. It is effective against a wide range of fungi, including powdery mildew, rust, and leaf spot. Metalaxyl is a systemic fungicide that is absorbed by the plant and moves throughout the tissues. It works by inhibiting the growth and reproduction of fungi inside the plant. It is effective against a variety of soil-borne diseases, such as damping off, late blight, and Phytophthora rot. Indofil Matco Fungicide is available in a wettable powder (WP) formulation. The recommended dosage is 200-250 grams per 100 liters of water. The application rate may need to be adjusted depending on the severity of the infestation and the crop being treated. Crops: Rice, Wheat, Maize, Cotton, Soybean, Potato, Tomato, Chilli, Cabbage, Cauliflower, Brinjal Diseases: Powdery mildew, Rust, Leaf spot, Downy mildew, Late blight, Damping off, Phytophthora rot

 • Sumitomo Kitoshi Fungicide - 250 ML - Agriplex

  Sumitomo Sumitomo Kitoshi Fungicide - 250 ML

  Sumitomo Kitoshi Fungicide is a systemic fungicide that is effective against a wide range of fungal diseases in crops. It is a pre-mix combination of azoxystrobin and tebuconazole, two active ingredients that work together to provide long-lasting control of diseases. Azoxystrobin is a strobilurin fungicide that works by inhibiting the production of ergosterol, a essential component of fungal cell membranes. Tebuconazole is a triazole fungicide that works by inhibiting the synthesis of ergosterol. Sumitomo Kitoshi Fungicide is effective against a wide range of fungal diseases, including: Powdery mildew Downy mildew Rust Leaf spot Fruit rot Scab Anthracnose It can be used on a variety of crops, including: Vegetables (tomatoes, peppers, cucumbers, eggplants) Fruits (apples, grapes, peaches, plums) Cotton Soybeans Corn Rice Sumitomo Kitoshi Fungicide is easy to use and can be applied with a sprayer. It is important to read the label carefully before use and to follow the instructions. Benefits of Sumitomo Kitoshi Fungicide: Effective against a wide range of fungal diseases Long-lasting control Easy to use Safe for use on food crops Precautions: Do not apply to plants that are stressed or under drought conditions. Do not apply to plants that are blooming. Avoid contact with skin and eyes. Wash hands thoroughly after handling.

  Rs. 777.15

 • Sampoorti Sprayer TINGU

  Sampoorti Sampoorti Sprayer TINGU

  Features Portable frame with ergonomic design and durability Long-lasting rechargeable battery Easy start and stop function Heavy-duty, high-pressure dual pumps Greater control over the spray pressure and volume Long-lasting brass joint and stainless steel lance Quality accessories including delivery and suction hose Specifications Battery 12V/12Ah Double motor pump Multipurpose connector High-pressure spray lance + normal spray lance 10-meter delivery Hose, Suction Hose, Strainer, Charger, Portable Frame, 35cm Spraying Lance, Tool Kit

  Rs. 4,400.00

 • Bayer Fenos Quick Insecticide Bayer Fenos Quick Insecticide Crops

  Bayer Bayer Fenos Quick Insecticide

  Bayer Fenos Quick is a unique insecticide with combination of Flubendiamide and Deltametherin. Fenos Quick provides affordable modern pest management The optimum combination of control and persistence at an economical cost Good knockdown effect on the insect population with good crop health The better residual effect in comparison with traditional chemistry A relatively safe product profile provides ease of application Ideal chemistry best fit for habitual rounds for target pest Dosage: 10 ML / 15 Ltr of water.   Crops Target Pest Cucumber Beetle, Fruit fly  Chickpea Pod borer 

 • PI Sectin Fungicide - 250 GM - Agriplex

  PI industries PI Sectin Fungicide - 250 GM

  Sectin PI 60 WG is a combination fungicide containing Fenamidone (10%) and Mancozeb (50%) that provides dual contact and systemic activity against a wide range of fungal diseases in crops. It is effective against Phycomycetes diseases such as late blight of potato and tomato, downy mildew of grapes and vegetables, and Pythium spp. It also controls non-Phycomycetes leaf spot diseases such as Alternaria and Mycosphaerella. Sectin PI 60 WG has excellent protectant, antisporulant, curative, and translaminar activity. It has a quick direct spore killing effect and does not easily get washed away by rain. It is a water dispersible granular (WG) formulation that is easy to use and can be applied by ground or aerial application. Sectin PI 60 WG is registered for use on a variety of crops, including potato, tomato, grape, vegetable, and ornamental crops. It is a safe and effective fungicide that can help protect your crops from fungal diseases. Dosage and application: The recommended dosage of Sectin PI 60 WG varies depending on the crop and the disease being treated. Please consult the product label for specific instructions. Potato: 1.0 g/liter of water, applied as a foliar spray. Initiate the sprays as soon as late blight appears and continue to spray every 7-10 days, depending on the severity of the disease. Tomato: 1.0 g/liter of water, applied as a foliar spray. Initiate the sprays as soon as early blight or late blight appears and continue to spray every 7-10 days, depending on the severity of the disease. Grape: 1.0 g/liter of water, applied as a foliar spray. Initiate the sprays 2-3 weeks after pruning or as soon as downy mildew symptoms are seen and continue to spray every 10-15 days, depending on the severity of the disease. Vegetables: 1.0 g/liter of water, applied as a foliar spray. The specific dosage will vary depending on the vegetable crop and the disease being treated. Please consult the product label for specific instructions. Ornamentals: 1.0 g/liter of water, applied as a foliar spray. The specific dosage will vary depending on the ornamental crop and the disease being treated. Please consult the product label for specific instructions. Safety precautions: Sectin PI 60 WG is a moderately toxic substance. It is important to wear protective clothing and eyewear when handling and applying this product. Avoid contact with skin and eyes. If contact occurs, wash the affected area immediately with soap and water.

 • Corteva Kocide Fungicide - Agriplex

  Corteva Corteva Kocide Fungicide

  Protect your valuable crops from devastating fungal diseases with Corteva Kocide Fungicide, a broad-spectrum fungicide trusted by farmers worldwide. Kocide's powerful formulation delivers: Exceptional disease control: Effectively targets a wide range of fungal diseases, including early blight, anthracnose, and downy mildew. Long-lasting protection: Provides extended residual activity, minimizing the need for frequent reapplications. Rainfastness and heat tolerance: Stays on the job even in challenging weather conditions, ensuring consistent protection. Gentle on crops: Formulated with plant health in mind, minimizing phytotoxicity concerns. Kocide's versatility makes it ideal for: Fruits and vegetables: Protect your precious produce from fungal threats and ensure a bountiful harvest. Field crops: Safeguard your corn, soybeans, peanuts, and other field crops from yield-robbing diseases. Ornamentals: Keep your flowers, shrubs, and trees thriving by preventing fungal outbreaks. Choose Corteva Kocide Fungicide and: Boost your crop health and productivity. Minimize disease losses and maximize your return on investment. Enjoy peace of mind knowing your crops are protected by a trusted name in crop protection. For specific application rates and disease targets, please consult the Kocide product label or contact your local Corteva representative. Corteva Kocide Fungicide: Your partner in a healthy, productive harvest. Please note: Always follow label instructions and wear appropriate personal protective equipment when handling any agricultural product.

 • Best Agrolife Warden Fungicide - Agriplex
 • JU Value Validamycin Fungicide - 250 ML - Agriplex

  JU Agri Science JU Value Validamycin Fungicide - 250 ML

  JU Value Validamycin Fungicide is a systemic antibiotic fungicide that controls sheath blight disease of rice very effectively. It is also effective against soilborne diseases such as Rhizoctonia solan Mix the recommended amount of fungicide with water according to the label instructions. Apply the mixture to the foliage of the plant using a sprayer. Reapply the treatment as needed, according to the label instructions. Benefits It is highly effective against sheath blight and other soilborne diseases. It is systemic, so it moves throughout the plant, providing long-lasting protection. It is safe for humans and animals. It is easy to use.  

  Rs. 145.80

 • JU Strepto Plus Fungicides - 6 GM - Agriplex

  JU Agri Science JU Strepto Plus Fungicides - 6 GM

  JU Strepto Plus Fungicides is a broad-spectrum bactericide that contains a combination of streptomycin sulfate and tetracycline hydrochloride. It is effective against a wide range of bacterial diseases in plants, including: Bacterial leaf blight of rice Bacterial leaf spot Angular leaf spot Stem canker Fire blight Leaf blight Citrus canker Black rot Bacterial leaf spot of apple, beans, citrus, cotton, potato, tomato, chilies, rice JU Strepto Plus Fungicides is applied as a foliar spray or seed treatment. The recommended dose is 6-12 grams per acre. It is important to follow the label instructions carefully when using JU Strepto Plus Fungicides. Here are some of the benefits of using JU Strepto Plus Fungicides: It is effective against a wide range of bacterial diseases. It is easy to use and apply. It is safe for plants and the environment. It is affordable. If you are looking for a effective and affordable bactericide to protect your crops from bacterial diseases, then JU Strepto Plus Fungicides is a good option. Here are some additional details about JU Strepto Plus Fungicides: It is a soluble powder that is mixed with water. It is available in 6 gram packets. It has a shelf life of 2 years. It should be stored in a cool, dry place.

  Rs. 71.05

 • Sampoorti Sprayer - Balwan

  Sampoorti Sampoorti Sprayer - Balwan (20 Liter Sprayer)

  Sprayer Balwan is a 20-litre capacity battery operated knapsack sprayer. It is particularly useful in medium to large scale agricultural systems to spray pesticides and weedicides. Features 2 in 1 multi-functional sprayer– both battery and manually operated Heavy-duty, high-pressure pump High-quality sprayer with a robust and durable design Long-lasting brass joint, stainless steel lance and heavy trigger Additional adjustable nozzles and measuring cup provided Double filter safety to protect nozzles from clogging Personal protection kit provided Additional LED light for night work Easy to clean Specifications 20 L large tank capacity Battery 12V/12Ah. LED bulb 5 Watt. 4 lpm pump

  Rs. 3,800.00

 • Swal Junper Fungicide - Agriplex

  SWAL Swal Junper Fungicide

  Swal Junper Fungicide is an effective and easy-to-use solution for control of common fungal diseases. Its active ingredients help to protect plants in a variety of environments and conditions and offer long-lasting protection from fungal infestations. Use Swal Junper Fungicide to ensure your plants stay healthy and vibrant.

  Rs. 555.90

 • SWAL Stargem -45 Fungicide - Agriplex

  SWAL SWAL Stargem -45 Fungicide

  SWAL Stargem -45 Fungicide is a professional-grade, preventive fungicide that helps protect crops from disease. It's formulated with 45% aclonifen active ingredient, providing reliable protection against a wide range of fungal diseases. Use of SWAL Stargem -45 Fungicide will help you save time and money, and protect your valuable crops.

  Rs. 241.00

 • Swal Turf (Mcz863+Cbzm12wp) Fungicide - Agriplex

  SWAL Swal Turf (Mcz863+Cbzm12wp) Fungicide

  Swal Turf Fungicide is a powerful combination of Mcz863 and Cbzm12wp, designed to control and prevent a wide range of turf diseases. Its highly active ingredients provide long-lasting protection and deliver unbeatable results at a fraction of the cost.

  Rs. 801.00

 • Crystal Pluton Fungicide - 300 GM - Agriplex

  Crystal Crystal Pluton Fungicide - 300 GM

  Crystal Pluton Fungicide is a powerful solution for preventing and controlling a wide variety of fungal diseases in crops. It provides up to four weeks of protection and is effective against spores, mycelium, and aerial root infection. It's easy to use and available in 300 GM packs.

  Rs. 293.00

 • Indofil Moximate Fungicide - 300 GM - Agriplex

  Indofil Indofil Moximate Fungicide - 300 GM

  Indofil Moximate Fungicide is a broad-spectrum, systemic fungicide that controls a variety of diseases in grapes, potatoes, tomatoes, and citrus crops. It is a mixture of two fungicides, mancozeb and cymoxanil, which work together to provide both contact and systemic control. Mancozeb is a protectant fungicide that forms a barrier on the plant surface to prevent the growth of fungi. Cymoxanil is a systemic fungicide that is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing protection from within. Indofil Moximate Fungicide is effective against a variety of diseases, including: Downy mildew in grapes Late blight in potatoes and tomatoes Gummosis in citrus Powdery mildew in grapes and tomatoes Rust in wheat and barley Dosage: The dosage of Indofil Moximate Fungicide will vary depending on the crop, the disease being treated, and the severity of the infestation. Always follow the directions on the product label. Safety precautions: Indofil Moximate Fungicide is a pesticide and should be used with caution. Always wear personal protective equipment when handling the product, and follow the directions on the label.

  Rs. 405.70

 • Indofil Boon Fungicide - Agriplex

  Indofil Indofil Boon Fungicide

  Indofil Boon Fungicide offers protection from major fungi diseases, providing up to 80% control of fungal diseases in vegetables. It is a broad-spectrum fungicide with rapid action and long lasting protection. Its highly effective formulation provides protection from major diseases in various crops.

  Rs. 168.35

 • Indofil Avtar Fungicides - Agriplex

  Indofil Indofil Avtar Fungicides

  Indofil Avtar is a powerful broad-spectrum fungicide that provides comprehensive protection for your crops against a wide range of fungal diseases. It is a unique combination of two active ingredients: Hexaconazole (4%): This systemic fungicide penetrates the plant tissue and disrupts fungal growth from within. It is highly effective against Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes fungi. Zineb (68%): This contact fungicide acts as a protective barrier on the plant surface, preventing fungal spores from germinating and infecting the plant. It also provides additional control of soilborne fungi. Benefits of Indofil Avtar: Broad-spectrum control: Effective against a wide range of fungal diseases, including anthracnose, powdery mildew, rust, early blight, late blight, and more. Multi-site action: The combination of two active ingredients with different modes of action reduces the risk of fungal resistance development. Systemic and contact protection: Offers both preventive and curative action for effective disease control. Promotes plant health: Zineb provides essential zinc nutrition, leading to healthier plants with dark green leaves and increased yield potential. Safe for use: Low toxicity for mammals, fish, birds, and beneficial insects. Ideal for: A variety of crops, including fruits, vegetables, cereals, pulses, and oilseeds. Both preventive and curative applications. Organic farming practices (approved by USDA National Organic Program).

 • GSP Vespa Fungicide - Agriplex

  GSP Crop Science GSP Vespa Fungicide

 • GSP Mercury Fungicide - 250 ML - Agriplex

  Rs. 206.75

 • Sumitomo Haru Fungicide - 250 ML - Agriplex

  Sumitomo Sumitomo Haru Fungicide - 250 ML

  Sumitomo Haru Fungicide is a broad-spectrum, systemic and contact action fungicide with protective, creative and eradicative action. It is a combination of tebuconazole, a triazole group systemic fungicide that absorbs and translocates, and sulphur, a non-systemic fungicide that works via contact and vaporization. The active ingredients in Sumitomo Haru Fungicide are tebuconazole and sulphur. Tebuconazole is a triazole group systemic fungicide that absorbs and translocates. It works by inhibiting the synthesis of ergosterol, which is a vital component of the fungal cell membrane. Sulphur is a non-systemic fungicide that works via contact and vaporization. It kills fungi by disrupting their cell walls and membranes. Haru fungicide is used to control a wide range of fungal diseases in crops, including: Powdery mildew Fruit rot Leaf spot Pod blight Rust Scab Septoria leaf spot Thielaviopsis leaf blight Dosage Chilli: 500 grams per acre Soybean: 500 grams per acre Paddy: 250 grams per acre Grapes: 250 grams per acre Apples: 250 grams per acre Mangoes: 250 grams per acre Haru fungicide is effective in both preventive and curative applications. It can be applied as a foliar spray or drench. The dosage rate and frequency of application will vary depending on the crop and the disease being controlled. Haru fungicide is safe to use and does not leave any harmful residues on the crop. It is also compatible with most other pesticides. Benefits of using Sumitomo Haru Fungicide: Broad-spectrum control of fungal diseases Protective, creative and eradicative action Systemic and contact action Safe to use Compatible with most other pesticides Application instructions: Mix the required amount of Haru fungicide with water according to the label instructions. Apply the mixture as a foliar spray or drench. Reapply as needed, depending on the crop and the disease being controlled. Safety precautions: Always wear protective clothing when handling Haru fungicide. Avoid contact with skin and eyes. If contact occurs, wash the affected area immediately with soap and water. Keep out of reach of children and pets.

  Rs. 257.35

 • Tata Taqat Fungicide - Agriplex

  Tata Rallis Tata Taqat Fungicide

  Technical Content :  Captan 70% + Hexaconazole 5% WP Taqat is a broad-spectrum, protective, curative and eradicant with anti-sporulation activity. It is good for soil drenching to target soil borne diseases Mode Of Action- Single site xylem systemic in action with dual mode of action; contact and Systemic in nature. Dosage: 2gm/ltr of water

 • Sampoorti Chhota Toofan

  Sampoorti Sampoorti Chota Toofan (Atomizer Blower)

  Sampoorti Chota Fan is a Atomizer Blower. This powered-fan gun works exceptionally well in enhancing the spraying liquid as misting form. This Is An Attachment To Battery Sprayer, Not a Sprayer Itself. High quality plastic material, safe and non-toxic, odorless and durable. Handheld design, lightweight and portable, easy to carry and use. The sprayer is suitable for vegetable, tea plant, lawn and fruit tree. The sprayer is widely used in agriculture and forestry. No wind resistance, fast speed, far spray range, great spray effects.

  Rs. 1,716.00

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account