ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳು

237 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • ಮಾರಾಟ -18% Syngenta HPH - 5531 Chilli Seeds - 1500 SEEDS Syngenta HPH - 5531 Chilli Seeds - 1500 SEEDS

  Syngenta Syngenta HPH - 5531 Chilli Seeds

  Specifications: Good plant stand. Medium Green 15*1.2cms fruits and having dense bearing. Early and good yielding. Deep bright red dry with med wrinkled (150-160 ASTA). Medium pungent (35000-40000 SHU). Yield - 12 to 15 MT/acre In green fresh and 1.5 to 2 MT in Red dry ( depending on season and cultural practice) Seed Rate/ Sowing method- line sowing with row-to-row and plant-to-plant distance/ direct sowing Seed Rate: 80g - 100g per acre. Sowing: Prepare the raised bed of 180x90x15cm, for 1acre 10 to 12 beds are required. A nursery should be free from weeds and debris. Line sowing is recommended. Distance between two row: 8-10 cm (4 fingers) apart, Distance between seed to seeds :3-4 cm ( 2 fingers), Seeds are sown in line at 0.5-1.0 cm deep Transplanting: Transplanting should be done @ 25-30 days after sowing. Spacing: Row to Row and Plant to Plant - 75 x 45 cm or 90 x 45 cm Shipping charges will be charged extra

 • Seminis Moraleda Beans -500 GM Seminis Moraleda Beans -500 GM

  Seminis Seeds Seminis Moraleda Beans -500 GM

  Seminis Moraleda Beans are a great source of protein and fiber, helping to keep you full and energized throughout the day. Each 500 GM package contains a delicious, nutty flavor and a robust texture that makes it the perfect addition to your favorite recipes. Moraleda Beans (NEW VARIETY) Staking bean, with excellent fruit quality & transportability ♦ Plant Type: Strong and vigorous ♦ Shelf Life: 7 to 8 days ♦ Pod Colour: Dark Green ♦ Pod Type: Attractive slender smooth pod ♦ Pod Length: 14 to 16 cm ♦ Days for First Picking: 40 to 45 DAS  

  Rs. 1,035.00

 • Armour F1 Hybrid Chilli Seeds - Pack of 1500 Seeds Armour F1 Hybrid Chilli Seeds - Pack of 1500 Seeds

  Nunhems Armour F1 Hybrid Chilli Seeds - Pack of 1500 Seeds

  BASF CHILLI ARMOUR F1 HYBRID ARE SUITABLE FOR FRESH & DRY PURPOSE Earliness : Very Early Plant Type : Semi-Erect Dry Fruit Quality : Good Fruit Pungency : High Yield : Very High Size - LxD (Cms) : 9-10 x 0.8-1

  Rs. 740.00

 • Sarpan 102 Byadgi Chilli Seeds Sarpan 102 Byadgi Chilli Seeds - 10 GM

  Sarpan Seeds Sarpan 102 Byadgi Chilli Seeds

  Descriptions Hybrid Sarpan-102 Dabbi Byadagi Chilli Seeds Details : Suitable for irrigated cropping and dry land farming. Average Plant height - 90-100 cm. Fruit length - 15-18 cm. colour - Cherry red Pungency 8000-9000SHU. 290-300 ASTA, highly wrinkled, acidic flavor. First picking by 60-70 days after planting Production period days : 180 - 210. Spacing : Row - Row(ft) : 2.7 - 3 and Plant to Plant(ft) : 1 -1.2. prolific bearer and high yielding.

 • ಮಾರಾಟ -31% Syngenta Saaho (TO-3215) Tomato Seeds - 3500 SEEDS Syngenta Saaho (TO-3215) Tomato Seeds - 3500 SEEDS

  Syngenta Syngenta Saaho (TO-3215) Tomato Seeds - 3500 SEEDS

  Syngenta Saaho (TO-3251) is a hybrid variety of tomato seeds with Average yield: 25-30 MT/acre ( depending on season and cultural practice), Other qualities include: Good Stay greenness, Dark green foliage, High Yield potential FEATURES Determinate Plant Good Stay greenness Dark green foliage Good Heat set Very Good Firm Fruits High Yield potential CHARACTERISTICS Yield- Average yield: 25-40 MT/acre ( depending on season and cultural practice) Size- Round Shape Shape- Flat Round type, uniform green Weight- 80-100g

  Rs. 1,380.00Rs. 950.00

 • Multiplex Drumstick - Dwarf Moringa - 20 GM Multiplex Drumstick - Dwarf Moringa - 20 GM

  Multiplex Multiplex Drumstick - Dwarf Moringa - 20 GM

  Plant Type: Propagated through seeds plant grows height up to 4-6 m. Produce pods twice in year. It has good fruiting, and wider adaptability Flowering: 90-100 DAP Fruit Length: 65-70 cm & 6.3 diameter Fruit Weight: 160 g Harvesting: 160-170 DAP, 200-350 fruits/ plan

  Rs. 115.00

 • East West Naga Ridge Gourd Seeds - 50 GM East West Naga F1 Ridge Gourd Seeds - 50 GM

  East West ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ನಾಗ F1 ಬೀಜಗಳು - 50 Gm

  ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾಗಾ F1 ರಿಡ್ಜ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ನೇರ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಣ್ಣಿನ ವಿಧ : ಆಳವಾದ ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆಕಾರ: ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪ ಹಣ್ಣಿನ ಉದ್ದ: 35 ರಿಂದ 45 ಸಿಎಮ್ ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ: ಆಕರ್ಷಕ ಹಸಿರು ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕ: 200 ರಿಂದ 220 ಗ್ರಾಂ. ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು - 50-55 ದಿನಗಳು

  Rs. 720.00

 • Seminis Falguni Garden Bean -500 GM Seminis Falguni Garden Bean -500 GM

  Seminis Seeds Seminis Falguni Garden Bean -500 GM

  Plant Type Strong and bushy First Picking 40 to 45 days (from the day of planting) Shelf Life 7-8 days Pod Color Bright dark green Pod Type Attractive Slender smooth pod 13 to15 cm Pod Length Dark green pod color, suitable for long USP’s Dark green pod color, suitable for long Spacing Row to Row: 45 cm, Plant to Plant: 10 cm Seed rate 4-5 kg / acre Optimum temp. for germination 25 – 300o C Sowing time As per the regional practices and timings

  Rs. 450.00

 • Known You Sania Cucumber Seeds - 10 GM Known You Sania Cucumber Seeds - 10 GM

  Known You Known You Sania Cucumber Seeds - 10 GM

  The plant grows vigorously and bears predominantly female flowers The skin is glossy green with few spines Fruit tastes crispy and sweet, making it suitable for salad or frying Suitable size for harvest is around 18-20 cm long, 4.8 cm in diameter, and 200-220 gm in weight. It can be harvested around 46 days after sowing Suitable for open and shed net cultivation Season - Late Kharif, early summer

 • VNR Keerthana Brinjal - 10 GM (Pack of 2) VNR Keerthana Brinjal - 10 GM

  VNR Seeds VNR Keerthana Brinjal - 10 GM (Pack of 2)

  Specifications: Green variegated oval fruits Profuse bearing with high yield potential First harvest - 45 to 50 days Fruit length - 7 to 8 cm Fruit width - 5 to 6 cm Fruit Shape : Oval Fruit Colour : Green Blotchy Fruit Weight : 80 to 100 gm Calyx : Non Spiny Green Cluster fruit bearing This cluster bearing variety that is inclined towards late seediness ensures a high yield to farmers. Characteristics: Eggplant is a warm-weather plant. The optimum temperature for germination is 24-29°C (seedlings should emerge in 6-8 days) and 22-30°C for growth and fruit development. Full sun is a must. Eggplant is adaptable to different kinds of soil conditions. Deep, fertile and well-drained sandy loam or silt loam soils are desirable. Eggplant cannot tolerate frost and the growth of young plants is retarded when the temperature is below 16°C. Eggplant can tolerate drought and excessive rainfall, but growth slows when temperatures exceed 35°C.

  Rs. 194.00

 • Syngenta Glossy Cucumber Seeds - 25 GM Syngenta Glossy Cucumber Seeds

  Syngenta Syngenta Glossy Cucumber Seeds - 25 GM

  Specifications: Longer harvest window and high yield Uniform & attractive fruits Good tolerance to foliar diseases Maturity: 42-45 days after sowing Color: Bicolor and medium green Size Length - 18 to 22 cm, width - 3.5 to 4.5 cm Shape Cylindrical long Plant type Strong plant vigor Recommended states Recommended states for cultivation under normal agro climatic conditions in: Kharif GJ, RJ, HR, PB, HP, KA, TN, AP, MP, CG, WB, BR, OR, JH, UP, AS, ML, TP Rabi GJ, RJ, KA, TN, MP Summer GJ, RJ, HR, PB, HP, KA, TN, AP, MP, CG, WB, BR, OR, JH, UP, AS, ML, TP

  Rs. 585.00

 • Seminis Huntington Capsicum -1500 SEEDS Seminis Huntington Capsicum -1500 SEEDS

  Seminis Seeds Seminis Huntington Capsicum -1500 SEEDS

  The Seminis Huntington Capsicum is perfect for both home gardens and large farms. With up to 1500 seeds per packet, this pepper seed offers excellent value and yield. It's uniform ripening and disease-resistant properties make it easy to grow, ensuring consistently high-quality fruits. Plant Type Short bushy plant covered with leaves Fruit Colour Attractive Green Colour Fruit Weight 150-170g Fruit Shape Blocky Firmness Very good firmness Early Harvest 65-70days

  Rs. 1,540.00

 • FITO Purple Brinjal Seeds - 2500 SEEDS FITO Purple Brinjal Seeds - 2500 SEEDS

  Rs. 185.00

 • Syngenta Intruder Capsicum Seeds - 1000 SEEDS Syngenta Intruder Capsicum Seeds

  Syngenta Syngenta Intruder Capsicum Seeds - 1000 SEEDS

  Specifications: Good Foliar Disease tolerance High Yielding capacity Thick Fruit pericarp with good fruit weight Yield -12 - 15 MT/acre (depending on season and cultural practice) Shape - Perfect Blocky Fruits Plant type - Strong vigorous plant with good foliage cover Maturity - 60-65 days Color: Dark Green Fruits with excellent uniformity

  Rs. 1,465.00

 • Syngenta 1522 CFL Cauliflower Seeds - 2000 SEEDS Syngenta 1522 Cfl Cauliflower Seeds

  Syngenta Syngenta 1522 CFL Cauliflower Seeds - 2000 SEEDS

  DESCRIPTION: Wider sowing window. Semi erect, medium plant with blue green leaves. Moderate to good temperature tolerance. Yield Average curd weight is 500 gm - 850 gm Shape Compact, cream white, dome curd

  Rs. 700.00

 • VNR Mukta Moti Brinjal - 10 GM (Pack of 2) VNR Mukta Moti Brinjal - 10 GM

  VNR Seeds VNR Mukta Moti Brinjal - 10 GM (Pack of 2)

  Dark purple oval fruits with purple calyx Fetches good mandi price due to shiny fruits High yielding hybrid Fruit length : 10 to 12 cm Fruit width : 5.5 to 6.5 cm Seed Quantity Per Acre: 60-80 Gms Fruit Colour : Dark purple Fruit Shape : Oval Round Avg. Fruit Weight : 100 to 120 gm Spines on Leaf & Fruits : No Sowing Distance Between Row & Ridges : 3-5 Feet Sowing Distance Between plants : 2-3 Feet

  Rs. 250.00

 • Syngenta To-6242 Tomato Seeds

  Syngenta Syngenta To-6242 Tomato Seeds - 3000 SEEDS

  Specifications: Semi determinate, vigorous plant Very good stay greenness Good heat set Attractive Firm Fruits Higher Yield potential Maturity - 55 -60days Color:Excellent red fruit

  Rs. 2,010.00

 • Syngenta Suhasini Cauliflower Seeds

  Syngenta Syngenta Suhasini Cauliflower Seeds - 2000 SEEDS

  Features : Strong, Sturdy plant with greenish leaves. Dome shaped compact white curd. Suitable for early temperate, dry to cool climate. Yield Early maturing hybrid weight Average curd weight 1.5 Kg to 2.0 Kgs

  Rs. 445.00

 • Syngenta Royal Bullet Hybrid Chilli Seeds - 1500 SEEDS Syngenta Royal Bullet Hybrid Chilli Seeds

  Syngenta Syngenta Royal Bullet Hybrid Chilli Seeds - 1500 SEEDS

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  Plant Type- Ercet and vigorous Fruit- Smooth fruit surface Maturity- 10 -12 days early than the local variety. Pungency- High Pungent (80000-90000 SHU). Size -Fruit length of 4 to 5 cm and diameter 1 cm

 • Mahyco Chilli Vaishnavi Seeds - 10 GM

  Mahyco Mahyco Chilli Vaishnavi Seeds - 10 GM

  Vaishnavi Chilli is dual purpose variety SOWING TIME: JUNE-SEPTEMBER, NOVEMBER-JANUARY SEED RATE : 80-100 grams/acre SEEDLING TIME : 30-40 DAS SPACING : Row to row 90 cm, Plant to plant 45 cm HARVESTING : 60 days after sowing. Harvest once in a week. Use chemicals after every harvest. RESISTANCE : Powdery mildew. PUNGENCY : HIGH Fruit Color (Immature, Mature) : Dark Green, Glossy Red Fruit Length : 10 - 11 cm Fruit Diameter : 1.1 - 1.2 cm Fruit Surface : Smooth Texture Fruit Pungency : High Shiny Fruits

  Rs. 474.00

 • Namdhari NS 4266 Tomato Seeds - 10 GM Namdhari NS 4266 Tomato Seeds - 10 GM

  Namdhari Seeds Namdhari NS 4266 Tomato Seeds - 10 GM

  Strong Plant Vigor Maturity : Medium Average fruit weight : 80-90 gm Fruit shape is Flat round Good Fruit Firmness. Sowing Month: August To October Recommended For Sowing All States Of India

  Rs. 630.00

 • Sakata Red Jewel Cabbage Seeds - 10 GM

  Sakata Seeds Sakata Red Jewel Cabbage Seeds - 10 GM

  Variety name: JEWEL Relative Maturity / Days to Maturity from Transplant Mid / 80 Head Color Garnet red Head shape: Medium-large Special features: High yielding with early maturity. Heads have deep red color and short core.

  Rs. 390.00

 • SUNGRO Gulshan Seeds - 10 GM (Pack of 2) SUNGRO Gulshan Seeds - 10 GM (Pack of 2)

  Sungro Seeds SUNGRO Gulshan Seeds - 10 GM (Pack of 2)

  Features: Fruit Shape : Ellipsoidal Long Fruit Colour : Pink Fruit Weight : 60 - 80 gm Calyx : Non Spiny Green Strong plant good for longer period harvest Better shape & colour retention in summer

  Rs. 180.00

 • Known You Ruchita Cucumber Seeds - 10 GM Known You Ruchita Cucumber Seeds - 10 GM

  Known You Known You Ruchita Cucumber Seeds - 10 GM

  Specifications: The plant is vigorous and strong with monoecious flowering. Harvesting starts in 50-55 days. The fruit is dark green with indistinct stripes. Fruit is 18cm X 4 cm & weighs around 200-220g. The flesh is white & crispy with smaller seeds. Suitable for 20 to 35oC. Season - Late Kharif, Early Summer

  Rs. 520.00

 • Nunhems Devnur Deluxe Chilli Seeds - Pack of 1500 Seeds Nunhems Devnur Deluxe Chilli Seeds - Pack of 1500 Seeds

  Nunhems Nunhems Devnur Deluxe Chilli Seeds - Pack of 1500 Seeds

  Traditional byadgi type fruit. Early pickings with good rejuvenation capacity. The high colour value of 180 ASTA. Very good colour retention. High market preference for powder & oleoresin. Cayenne type with semi-wrinkled skin and medium pungency. Length & Thickness: 12-14 x 1.2-1.3 cms.

 • Known You Balwant Bottle Gourd Seeds - 50 GM Known You Balwant Bottle Gourd Seeds - 50 GM

  Known You Known You Balwant Bottle Gourd Seeds - 50 GM

  Balwant variety fruits are short, cylindrical. Skin is Light-green and tender. Plants are very early, vigorous and high yielding.

  Rs. 365.00

 • Starfighter RZ (81-85) Green Batavia Lettuce Seeds - 5000 SEEDS Starfighter RZ (81-85) Green Batavia Lettuce Seeds - 5000 SEEDS

  Rijk Zwaan Starfighter RZ (81-85) Green Batavia Lettuce Seeds - 5000 SEEDS

  Description • Green leaf with blistered leaves• Nice and regular shape

  Rs. 3,250.00

 • ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಶ್ರೇಯಾ ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಜಗಳು - (3000 ಬೀಜಗಳು)

  East West ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಶ್ರೇಯಾ ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಜಗಳು - (3000 ಬೀಜಗಳು)

  ಸಸ್ಯ : ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಅರೆ ಹರಡುವಿಕೆ. ಸರಾಸರಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕ : 80-90 ಗ್ರಾಂ. ಹಣ್ಣಿನ ಆಕಾರ: ಚಪ್ಪಟೆ ಚೌಕಾಕಾರದ, ದೃಢವಾದ ಹಣ್ಣು. ಮುಕ್ತಾಯ : 65-75 DAT

  Rs. 1,030.00

 • ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಕೋನೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು - 10 ಗ್ರಾಂ

  East West ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಕೋನೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು - 10 ಗ್ರಾಂ

  ಸಸ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: ಹರಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಹಣ್ಣಿನ ಉದ್ದ : 12-15 ಸೆಂ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ : 60-65 ದಿನಗಳು ವ್ಯಾಸ : 1.6-1.8 ಸೆಂ

  Rs. 1,300.00

 • SW 1508 Hybrid Round Tomato Seeds - 10 GM SW 1508 Hybrid Round Tomato Seeds

  US Seeds SW 1508 Hybrid Round Tomato Seeds - 10 GM

  SID, Round, White shoulder segment Firm fruits, uniform fruit size over multiple picking Average fruit weight: 90- 100 g Picking in 65 - 70 days after transplantation Tolerance to TLCV Good shipping quality Kharif, Rabi and Summer Punjab, Haryana, Gujrat, Uttar Pradesh, Chattisgarh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu.

  Rs. 490.00

 • Seminis Aryaman Tomato Seeds -3500 SEEDS Seminis Aryaman Tomato Seeds -3500 SEEDS

  Seminis Seeds Seminis Aryaman Tomato Seeds -3500 SEEDS

  Seminis Aryaman Tomato Seeds are a trusted variety of tomato seeds, great for a wide range of climates. On average they produce fruits 5-7 ounces, with high resistance to cracking, making them perfect for salads, soups, and sandwiches. With 3500 seeds per pack, you’ll have plenty for a bumper harvest.

  Rs. 1,400.00

 • Seminis Virang Tomato -3500 SEEDS Seminis Virang Tomato -3500 SEEDS

  Seminis Seeds Seminis Virang Tomato -3500 SEEDS

  This Seminis Virang Tomato variety is well known for its large, firm, and disease-resistant fruits. Its high yields, wide adaptability, and superior flavor make it an ideal choice for home gardeners and commercial farmers alike. Each pack contains 3500 SEEDS, allowing for multiple harvests throughout the season.

  Rs. 1,060.00

 • Sakata Green Magic Broccoli Seeds - 2000 SEEDS Sakata Green Magic Broccoli Seeds - 2000 SEEDS

  Sakata Seeds Sakata Green Magic Broccoli Seeds - 2000 SEEDS

  SPEICIFICATION   BEAD SIZE: Medium-Small EXTERIOR COLOR: Blue Green HEAD CHARACTERISTICS: Semi-Domed MARKET USE: Fresh PLANT HEIGHT: Medium ;MATURITY: 90days after sowing

  Rs. 550.00

 • Syngenta Ayaan Tomato Seeds - 3500 SEEDS Syngenta Ayaan Tomato Seeds

  Syngenta Syngenta Ayaan Tomato Seeds - 3500 SEEDS

  Tolerance to TYLCV Good Foliar Disease Tolerance (FDT) Very good transportability and Shelf life High yield potential Maturity - 60 to 65 days after planting Color : Ripe fruits are attractive deep red & glossy

  Rs. 730.00

 • VNR Katahi Bitter Gourd Seeds - 50 GM (Pack of 2) VNR Katahi Bitter Gourd Seeds - 50 GM

  VNR Seeds VNR Katahi Bitter Gourd Seeds - 50 GM (Pack of 2)

  Kathai bitter gourds are dark green in colour with continuous pointed spine pattern Suitable for distance transportation and on ground cultivation More production by staking. Useful in summer and rainy s

  Rs. 280.00

 • Sagar White Cucumber Shruti Seeds - 25GM Sagar White Cucumber Shruti Seeds - 25GM

  Sagar Seeds Sagar White Cucumber Shruti Seeds - 25GM

  Can be grown in different agro-climatic zone Long shelf life Purity Cucumber Seeds that help in the cultivation of excellent quality cucumber Fruit are light green Higha yeild Potential Attractive fruit colour and shape

  Rs. 458.00

Vegetables
Here are some High-Quality Vegetable Seeds. Buy the Best Quality Vegetable Seeds online at Agriplex. Agriplex Provides 100% genuine Vegetable Seeds and the Best Quality Agricultural products Online. A wide range of Vegetable Seeds online at Agriplex India. Door delivery and COD are available.

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account