ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Careers

Do you have the passion to serve our Farmer's community?
Are you willing to take the extra mile to transform our rural communities?

We are looking for talents like you!! Come join Agriplex team!

Agriplex Private Limited is India's emerging online e-commerce start-up, gazing agricultural sector for delivering quality agricultural inputs at the farmer's
doorsteps. We ensure in building trust and provide exceptional quality service to the customers. Agriplex Private Limited aims to have a network of farmers across the country offering the best available services on agricultural products. We ensure transparency in buying quality agricultural inputs, our network of chain brings all the government, stakeholders, farmers, dealers, and delivery agents under a single roof!!

ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ!

Fill in your details below, we will get back to you if your Resume matches our requirements

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account