ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು

131 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • SAM Brush Cutter Water Pump Attachment - Agriplex
 • SAM Steel Wire Trimmer Head 6" - Agriplex

  Rs. 589.00

 • SAM Saw Blade 16" - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM Saw Blade 16"

  Rs. 483.00

 • SAM 3mm 50mtrs Steel Rope - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM 3mm 50mtrs Steel Rope

  Rs. 589.00

 • SAM Trolley Brush Cutter Drive Shaft - Agriplex

  Rs. 1,058.00

 • SAM BC 28mm Clutch Drum Housing - Agriplex

  Rs. 761.00

 • SAM BC Helmet (New) - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC Helmet (New)

  Rs. 495.00

 • SAM BC 4mm Square Rope Bundle (Red) - Agriplex

  Rs. 736.00

 • SAM BC 4mm Square White Rope Bundle - Agriplex

  Rs. 794.00

 • SAM BC Gear Case Assembly (90 Degrees) - Agriplex

  Rs. 1,208.00

 • SAM BC Hedge Trimmer Attachment (26mm) - Agriplex

  Rs. 3,715.00

 • SAM BC 8 Teeth Blade - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC 8 Teeth Blade

  Rs. 368.00

 • SAM BC Flexible Shaft - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC Flexible Shaft

  Rs. 713.00

 • SAM BC 52cc Fuel Tank Assembly - Agriplex

  Rs. 499.00

 • SAM BC Helmet - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC Helmet

  Rs. 430.00

 • SAM BC Harness Belt ( Safety Belt ) - Agriplex

  Rs. 437.00

 • SAM BC Gear Shaft - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC Gear Shaft

  Rs. 299.00

 • SAM BC Gear Pinion - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC Gear Pinion

  Rs. 299.00

 • SAM BC Fuel Tank - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC Fuel Tank

  Rs. 354.00

 • SAM BC Drive Shaft - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC Drive Shaft

  Rs. 327.00

 • SAM BC Cylinder - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC Cylinder

  Rs. 886.00

 • SAM BC Carburetor - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC Carburetor

  Rs. 829.00

 • SAM BC Base Stand (Metal) - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC Base Stand (Metal)

  Rs. 230.00

 • SAM BC Aluminium Tap and Go Small - Agriplex

  Rs. 327.00

 • SAM BC Accelerator Cable Assy(Left & Right Handle) - Agriplex

  Rs. 586.00

 • SAM BC Accelerator Cable Assembly - Agriplex

  Rs. 423.00

 • SAM BC 52cc Piston Set - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC 52cc Piston Set

  Rs. 368.00

 • SAM BC 52CC Ignition Coil - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC 52CC Ignition Coil

  Rs. 917.00

 • SAM BC 52cc Cylinder Set - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC 52cc Cylinder Set

  Rs. 934.00

 • SAM BC 52cc Crank Shaft - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC 52cc Crank Shaft

  Rs. 706.00

 • SAM BC 80 Teeth TCT Blade - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC 80 Teeth TCT Blade

  Rs. 520.00

 • SAM BC 80 Teeth Blade - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC 80 Teeth Blade

  Rs. 437.00

 • SAM BC 60 Teeth TCT Blade - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC 60 Teeth TCT Blade

  Rs. 478.00

 • SAM BC 60 Teeth Blade - Agriplex

  SAM Spare Parts SAM BC 60 Teeth Blade

  Rs. 416.00

 • SAM BC 4mm Round White Rope Bundle - Agriplex

  Rs. 794.00

 • SAM BC 3mm Round Rope Bundle (Imported) - Agriplex

  Rs. 713.00

Spare Parts - Agriplex

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account