ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕಗಳು

6 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

Bactericides - Agriplex

The bacteria will cause many kinds of diseases on plants causing crop losses of up to 70 %.  Bactericides are pesticides that kill bacteria. The growing spores of the bacteria will be targeted so the further multiplication of the bacteria is completely stopped. Most bactericides work in the contact mode of action.

Here are some High-Quality Bactericides or Pesticides to Control Pests & Diseases. Buy the Best Quality and 100% genuine Bactericides online at Agriplex for the management of Pests & Diseases on plants.

    Login

    Forgot your password?

    ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
    Create account