ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಟಿ ಕಿಣ್ವ (ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಕ)

ವಿವರಣೆ

ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಕಡಲಕಳೆ ಸಾರ, ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಇಂಡೋಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಗಿಬ್ಬರೆಲ್ಲಿನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಎಫ್ ಒಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಟಿ ಜೈವಿಕ ಕಿಣ್ವವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಬಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವರ್ಧಕಗಳು, ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವೇಗವರ್ಧಕ ಕಿಣ್ವಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಒತ್ತಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಮಿಲಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 117.45

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಕಡಲಕಳೆ ಸಾರ, ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಇಂಡೋಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಗಿಬ್ಬರೆಲ್ಲಿನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಎಫ್ ಒಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಟಿ ಜೈವಿಕ ಕಿಣ್ವವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಬಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವರ್ಧಕಗಳು, ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವೇಗವರ್ಧಕ ಕಿಣ್ವಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಒತ್ತಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಮಿಲಿ

Frequently Bought with Plant Growth Inhibitors

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account