BASF ಮೆರಿವಾನ್ (ಫ್ಲುಕ್ಸಪೈರಾಕ್ಸಾಡ್ 250 G/L + ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 250 G/L SC)

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: BASF ಮೆರಿವಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ಮೆರಿವಾನ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಸೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಸೋನಿನಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾದಾಮಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು, ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಬುಗಳು ಮತ್ತು ಚೆರ್ರಿಗಳಂತಹ ಪೋಮ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರೋಗ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ BASF ಮೆರಿವಾನ್ 0.3-0.4 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 562.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: BASF ಮೆರಿವಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ಮೆರಿವಾನ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಸೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಸೋನಿನಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾದಾಮಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು, ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಬುಗಳು ಮತ್ತು ಚೆರ್ರಿಗಳಂತಹ ಪೋಮ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರೋಗ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ BASF ಮೆರಿವಾನ್ 0.3-0.4 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

Frequently Bought with Fungicides Products

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account