BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ (ಮೆಟಿರಾಮ್ 44% + ಡೈಮೆಥೋಮಾರ್ಫ್ 9%)

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ಓಡ್: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡೌನಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ AI ವಿಷಯದ ಅನುಕೂಲತೆ. ಸುಲಭ ಪ್ರಸರಣ, ಇತರ ಅಣುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ.

ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು 1-1.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 857.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ಓಡ್: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡೌನಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ AI ವಿಷಯದ ಅನುಕೂಲತೆ. ಸುಲಭ ಪ್ರಸರಣ, ಇತರ ಅಣುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ.

ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು 1-1.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

Frequently Bought with Fungicides Products

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account