ಅಂಶುಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ (ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಜೋಲ್ 5% ಇಸಿ) ದ್ರವ

ವಿವರಣೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ : ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್ 5% ಇಸಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯೆ

ಸುರಕ್ಷಾ ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್‌ನ 5% ಎಸ್‌ಸಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಟ್ರೈಜೋಲ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸ್ಕೊಮೈಸೆಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಡಿಯೊಮೈಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರ್ಗೊಸ್ಟೆರಾಲ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಸ್ಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ತುಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಕವಚದ ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ : ಹುರುಪು, ಬಿರುಸು, ಪೊರೆ ರೋಗ, ಟಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ತುಕ್ಕು, ಗುಳ್ಳೆ ರೋಗ

ಡೋಸೇಜ್: 2 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 248.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ : ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್ 5% ಇಸಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯೆ

ಸುರಕ್ಷಾ ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್‌ನ 5% ಎಸ್‌ಸಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಟ್ರೈಜೋಲ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸ್ಕೊಮೈಸೆಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಡಿಯೊಮೈಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರ್ಗೊಸ್ಟೆರಾಲ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಸ್ಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ತುಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಕವಚದ ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ : ಹುರುಪು, ಬಿರುಸು, ಪೊರೆ ರೋಗ, ಟಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ತುಕ್ಕು, ಗುಳ್ಳೆ ರೋಗ

ಡೋಸೇಜ್: 2 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್

Frequently Bought with Fungicides Products

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account