ಅನ್ಶುಲ್ ದೋಸ್ಟ್ (ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 12% +, ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% WP)

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಅಂಶುಲ್ ದೋಸ್ತ್ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದೋಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (IPM) ಗೆ ದೋಸ್ತ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ದೋಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀಟರ್

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 119.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಅಂಶುಲ್ ದೋಸ್ತ್ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದೋಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (IPM) ಗೆ ದೋಸ್ತ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ದೋಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀಟರ್

Frequently Bought with Fungicides Products

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account