BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ (ಡೈಮೆಥೋಮಾರ್ಫ್ 50% WP)

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ACROBAT ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಡೈಮೆಥೋಮಾರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಿರಾಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಸಮತೋಲಿತ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.

BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಟೊಮೇಟೊ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಡವಾದ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 650.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ACROBAT ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಡೈಮೆಥೋಮಾರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಿರಾಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಸಮತೋಲಿತ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.

BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಟೊಮೇಟೊ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಡವಾದ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

Frequently Bought with Fungicides Products

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account