ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು

16 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Multiplex Baba Bio Insecticide- Liquid Crops Multiplex Baba Bio Insecticide- Liquid

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಬಾ (ಬ್ಯೂವೇರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿಯಾನಾ) ದ್ರವ

  ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಬಾ ಬ್ಯೂವೇರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿಯಾನಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ದ್ರವ-ಆಧಾರಿತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ.1x108 CFU /ml ಮತ್ತು ವಾಹಕ-ಆಧಾರಿತಕ್ಕೆ 1x108 CFU/gm) ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ: 750 ರಿಂದ 850 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1000 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ 2500 ಗ್ರಾಂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಬಾವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ (1 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ 3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ) 15 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಬಾ ಹಲವಾರು ಸಹಾಯಕಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಬಾ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ - ಪೂರ್ವ-ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಬಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಳೆ ಮೇಲಾವರಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಬಾ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡೋಸೇಜ್: ದ್ರವ ಆಧಾರಿತ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಬಾ ದ್ರವವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬಳಸಿ ವಾಹಕ ಆಧಾರಿತ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಬಾ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆ.ಜಿ

 • Multiplex Minchu Plus Bio Pesticide Crops Multiplex Minchu Plus Bio Pesticide

  Multiplex Multiplex Minchu Plus BT Insecticide Bio Pesticide

  Technical Content:  Bacillus thuringiensis kurstakii (16000 iu/mg min) -10.00% Saccharopolyspora spinosad-5.00% Emamectin benzoate-0.15% Other ingredients-84.85%  Mode Of Action:  Multiplex Minchu + is a blend of two naturally occurring microbes and their metabolites namely, Bacillus thruringiensis kurstakii (Btk), a soil borne aerobic, gram-positive spore-forming and crystalline bacterium causing blood septicaemia through gustatory action and Scaccharopolyspora spinosad, a soil borne actinomycetes that kills insect by acting as neuro-toxin.  BT Insecticide is a biopesticide that is used to control the larval stages of lepidopteran insects, such as caterpillars, on a variety of crops. It is a blend of three naturally occurring microbes and their metabolites, namely:  Bacillus thuringiensis kurstakii (Btk): This is a soil-borne bacterium that produces a protein crystal that is toxic to caterpillars when ingested.  Saccharopolyspora spinosad: This is a soil-borne actinomycete that produces a neurotoxin that kills caterpillars when ingested.  Emamectin benzoate: This is an avermectin insecticide that acts on the nervous system of insects.  Multiplex Minchu Plus BT Insecticide is a non-toxic and environmentally friendly product that is safe for humans, animals, and beneficial insects. It is also effective against a wide range of caterpillar pests, making it a versatile and reliable tool for pest management.  To use Multiplex Minchu Plus BT Insecticide, simply mix the recommended amount of product with water and spray it on the affected plants. The product should be applied when the caterpillars are small and actively feeding. For best results, apply the product in the evening or early morning when the temperature is cooler.  Here are some of the benefits of using BT Insecticide:  It is non-toxic and environmentally friendly.  It is safe for humans, animals, and beneficial insects.  It is effective against a wide range of caterpillar pests.  It is easy to use.  It is affordable.  DOSAGE & Methods Of Application:  Mix 2 to 3 ml of Multiplex MINCHU+ in one litre of water and spray on both surfaces of the leaves. We recommended 2 to 3 sprays. First Spray of Minchu+ should be done as soon as newly hatched larvae are noticed and not later than third instar larvae. Note: Shake the bottle well so that no sediment noticed. Spray Only during Evening hours.  Special Features:  It is an oil-based formulation that provides better persistence and performance of the microbes of the product. Multiplex Minchu+ effectively controls Fall Army worms and other caterpillars. Multiplex Minchu+ is an Eco-friendly safe product without any residual effect.   

 • Multiplex Varsha (Verticillium lecanii) Liquid Multiplex Varsha (Verticillium lecanii) Liquid

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಷ (ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಲೆಕಾನಿ)

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಲೆಕಾನಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಷ (ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಲೆಕಾನಿ) ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊರಪೊರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೋರ್ಯುಲೇಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿತ ಕೀಟಗಳು ಬಿಳಿಯಿಂದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯ ಕಣಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಲೆಕಾನಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಕವಕಜಾಲವು ಬಾಸ್ಸಿಯಾನೊಲಿಡಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಪಿಲೋಲಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಂಬ ಸೈಕ್ಲೋಡೆಪ್ಸಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೀಟಗಳನ್ನು 4 ರಿಂದ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ದ್ರವ ಆಧಾರಿತ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ಲೀಟರ್ | ವಾಹಕ ಆಧಾರಿತ: ಎಕರೆಗೆ 3 ರಿಂದ 5 ಕೆ.ಜಿ ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ - 2 ರಿಂದ 3 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ 5 ಗ್ರಾಂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಷಾವನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

 • T Stanes Nimbecidine EC 10000ppm Bio Pesticide

  TStanes T Stanes Nimbecidine EC 10000ppm Bio Pesticide

  FORMULATION: EC FORMULATION Nimbecidine EC is a neem-oil based botanical insecticide containing azadirachtin and other alkaloids which have pesticide property.  Benefits: Nimbecidine EC contains azadirachtin 10000ppm  controls wide range of pests including white flies, aphids, thrips, mealy bugs, caterpillars, leafhoppers etc. It controls target pests effectively. Nimbecidine EC 10000ppm safe to beneficial insects of parasites, predators and honeybees. Nimbecidine EC 10000ppm should be used as prophylactic and also potentiate with chemical pesticides as a curative.

 • T Stanes Nimbecidine EC 300ppm Bio Pesticide Pests

  TStanes T Stanes Nimbecidine EC 300ppm Bio Pesticide - 1 LT

  FORMULATION: EC FORMULATION Nimbecidine EC is a neem-oil based botanical insecticide containing azadirachtin and other alkaloids which have pesticide property.  Benefits: Nimbecidine EC contains azadirachtin 300ppm  controls wide range of pests including white flies, aphids, thrips, mealy bugs, caterpillars, leafhoppers etc. It controls target pests effectively. Nimbecidine EC 300ppm safe to beneficial insects of parasites, predators and honeybees. Nimbecidine EC 300ppm should be used as prophylactic and also potentiate with chemical pesticides as a curative.

 • Multiplex MULTINEMOR (Azadirachtin 0.15 %) Multiplex MULTINEMOR (Azadirachtin 0.15 %)

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿನೆಮೊರ್ (ಅಜಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ 0.15 %)

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿನೆಮೊರ್ ಕಾಂಟಿಯನ್ಸ್ ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಕರ್ನಲ್ ಆಧಾರಿತ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಝಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ 0.15% EC. ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ : ಮಲ್ಟಿನೆಮೊರ್ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಕೀಟಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿನೆಮೊರ್ ಯಾವುದೇ ಉಳಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಂಟಿಫೀಡೆಂಟ್, ನಿವಾರಕ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಡೋಸೇಜ್: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿನೆಮೊರ್ 1 - 2 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ.

 • Multiplex Multiclear Bio Fungicide Multiplex Multiclear Bio Fungicide Crop

  Multiplex Multiplex Multiclear Bio Pesticide

  Technical Content: It is a herbal extract enriched with salts of phosphorous and potassium. DOSAGE & Methods Of Application: 4 - 5 ml/litre of water and spray on the inflorescence and affected areas. Koleroga, Bud Rot and Leaf rust disease in Arecanut. Special Features: Used mainly in arecanut, however it can be used in other crops to control downy mildew and powdery mildew.

 • Multiplex Bio Strike Pesticide Multiplex Bio Strike Pesticide

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಯೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ (ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಪೊಂಗಮಿಯಾ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ತೈಲಗಳು)

  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಸಸ್ಯದಿಂದ ಪಡೆದ ವಿಶಾಲ ರೋಹಿತದ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ, ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬಲವಾದ ನಿವಾರಕ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹೀರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೀಟಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಶೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ , ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 2.5 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್.

 • Multiplex Niyantran Powder Multiplex Niyantran Powder

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರನ್, ಪೌಡರ್ - 1 ಕೆ.ಜಿ

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಪೆಸಿಲೋಮೈಸಸ್ ಲಿಲಾಸಿನಸ್. ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ NIYANTRAN ನ ಮಣ್ಣಿನ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಹೈಫೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಹಾನಿಕಾರಕ ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೋಂಕುಗಳು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಅವುಗಳ ಕವಕಜಾಲದ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಚಿಟಿನ್ ಪದರದ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ವಿಷಯಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದವುಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇರಿನ ಗಂಟು ನೆಮಟೋಡ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ನೆಮಟೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೋಗಕಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು/ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗ ಸಂಕೀರ್ಣದಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ದ್ರವ ಆಧಾರಿತ: ಎಕರೆಗೆ 2 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಧಾರಿತ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ . ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ: ಬೀಜಗಳನ್ನು 5 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ 20 ಗ್ರಾಂ / ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ. ನರ್ಸರಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 10ml ಅಥವಾ 50gm/sq.m ದರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ (ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್): ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿಗೆ 120 ರಿಂದ 150 ಕೆಜಿ/ ಎಕರೆಗೆ FYM 2 ಟನ್ ಅಥವಾ FYM 2 ಟನ್ / ಎಕರೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜೊತೆಗೆ 2 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ 5 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಮೊಳಕೆ ಅದ್ದುವುದು: 10 ಮಿಲಿ / 50 ಗ್ರಾಂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದಿ.

 • Multiplex Varsha (Verticillium lecanii) Powder -1 KG Multiplex Varsha (Verticillium lecanii) Powder -1 KG

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಷಾ ಪೌಡರ್ -1 ಕೆ.ಜಿ

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಷ (ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಲೆಕಾನಿ) ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊರಪೊರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೋರ್ಯುಲೇಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿತ ಕೀಟಗಳು ಬಿಳಿಯಿಂದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯ ಕಣಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಲೆಕಾನಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಕವಕಜಾಲವು ಬಾಸ್ಸಿಯಾನೊಲಿಡಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಪಿಲೋಲಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಂಬ ಸೈಕ್ಲೋಡೆಪ್ಸಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೀಟಗಳನ್ನು 4 ರಿಂದ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ದ್ರವ ಆಧಾರಿತ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ಲೀಟರ್ | ವಾಹಕ ಆಧಾರಿತ: ಎಕರೆಗೆ 3 ರಿಂದ 5 ಕೆ.ಜಿ ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ - 2 ರಿಂದ 3 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ 5 ಗ್ರಾಂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಷಾವನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

 • Multiplex Strike Plus (Bio Pesticide) Crops Multiplex Strike Plus (Bio Pesticide)

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ಲಸ್ (ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ)

  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ: ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೃದು ದೇಹದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ, ನಂತರ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಹೀರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬಲವಾದ ನಿವಾರಕ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು, ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಥ್ರೈಪ್ಸ್, ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟೆರಾನ್ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ವಿಷಕಾರಿ ಶೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಡದ ಕಾರಣ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಕೀಟಗಳು. ಡೋಸೇಜ್: 5 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್

 • Koppert Vidi Greenpath Botanical Extract - Agriplex Koppert Vidi Greenpath Botanical Extract - Agriplex

  Koppert Koppert Vidi Greenpath Botanical Extract

  • Your natural solution against red spider mites and thrips in many crops• Extract of seed kernels of Pongamia glabra/Karanj tree• Organically certified under NPOP• Mode of action - insect growth regulator and curative• Efficacy is enhanced on application with Adpro Shootin as adjuvant• Acts as an antifeedant agent against nymphs and adults• Ovicidal action is noticed• No side effects, residue and PHI issues • Compatible with other pesticides Application:Vidi Greenpath: 1.5-2ml/L water in all crops except Tea 2-3ml/L addAdpro Shootin as adjuvant: 0.3 ml/L waterNumber of applications: 2-3 (depending on the pest pressure) at 8 days intervals

 • Koppert Adpro Shootin Organo-Silicon Adjuvant - Agriplex Koppert Adpro Shootin Organo-silicon adjuvant

  Koppert Koppert Adpro Shootin Organo-Silicon Adjuvant

  Adpro Shootin is a spray adjuvant based on an organo-silicone surfactant. It imparts super spreading and enhances the penetrability, dispersibility, and absorption of the spray solution on the crop. Dose - 0.3ml/L of water

 • Geolife No Virus (Bio Viricide For Tomato & Cucurbit Chilli Plants) - Agriplex
 • T Stane Wektocon Bio Pesticide pests

  TStanes T Stane Wektocon Bio Pesticide - 1 KG

  Wektocon is a neem based product with Azadirachtin content of 3000 ppm. Technical Content: Azadiractin 0.3% Benefits Single product, both for controlling pest and viral disease. Product registered under Central Insecticide Board. Certified by Ecocert and IMO for organic. Target Crops: All Crops Dosage : Use T Stane Wectacon 1.2 liter/ acre, 3.0 liter / ha 3 Sprays at the interval of 15 days

 • No Virus (Bio Viricide) - Agriplex

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account