STIHL RM 253 ಲಾನ್ ಮೂವರ್ಸ್

ವಿವರಣೆ

ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿ STIHL RM 253 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಾನ್ ಮೊವರ್‌ನಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳನ್ನು ಮೊವಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಾನ್ ಮೊವರ್ 51 ಸೆಂ.ಮೀ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಗಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏಳು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ RM 253 ನ ಕೇಂದ್ರ ಕತ್ತರಿಸುವ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕತ್ತರಿಸುವ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವಾಗ ನೀವು 25 ರಿಂದ 75 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯುತ OHV ಎಂಜಿನ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 42,175.00

  • Prices are Inclusive of Taxes. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿ STIHL RM 253 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಾನ್ ಮೊವರ್‌ನಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳನ್ನು ಮೊವಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಾನ್ ಮೊವರ್ 51 ಸೆಂ.ಮೀ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಗಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏಳು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ RM 253 ನ ಕೇಂದ್ರ ಕತ್ತರಿಸುವ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕತ್ತರಿಸುವ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವಾಗ ನೀವು 25 ರಿಂದ 75 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯುತ OHV ಎಂಜಿನ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account