ಆಟೋಕಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ STIHL FS 55 ಬ್ರಷ್‌ಕಟರ್

ವಿವರಣೆ

ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ, ದೊಡ್ಡ ಮೊವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಬೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ರಷ್‌ಕಟರ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರನ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹ್ಯಾಂಡಲ್.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 16,728.00

  • Prices are Inclusive of Taxes. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ, ದೊಡ್ಡ ಮೊವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಬೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ರಷ್‌ಕಟರ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರನ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹ್ಯಾಂಡಲ್.

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account