STIHL SR 5600 ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋವರ್

ವಿವರಣೆ

SR 5600 ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಗೋಲಿಗಳು, ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಣಿ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಪ್ರೇ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬಹುಮುಖ ಶ್ರೇಣಿ.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 20,740.00

  • Prices are Inclusive of Taxes. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

SR 5600 ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಗೋಲಿಗಳು, ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಣಿ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಪ್ರೇ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬಹುಮುಖ ಶ್ರೇಣಿ.

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account