ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಹಾಫಲ್ (ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕ)

ವಿವರಣೆ

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಹಾಫಲ್ ಜೈವಿಕ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕುರುಹುಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಚೆಲೇಟೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಹಾಫಲ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಹಾಫಲ್ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಾಫಲ್ ಸಸ್ಯದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಹಾಫಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ 2.0-2.5 ಮಿಲಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 20-25 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3-4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 108.75

  • Prices are Inclusive of Taxes. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಹಾಫಲ್ ಜೈವಿಕ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕುರುಹುಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಚೆಲೇಟೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಹಾಫಲ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಹಾಫಲ್ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಾಫಲ್ ಸಸ್ಯದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಹಾಫಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ 2.0-2.5 ಮಿಲಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 20-25 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3-4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account