ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ Btc ಹತ್ತಿ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ)

ವಿವರಣೆ

ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ BTC ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೋಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬೋಲ್ ಬೀಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಿಣ್ವಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಫೈಬರ್‌ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 723.84

  • Taxes are included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ BTC ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೋಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬೋಲ್ ಬೀಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಿಣ್ವಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಫೈಬರ್‌ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ.

Frequently Bought with Secondary Nutrients

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account