ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ (2 ಬ್ರೋಮೊ 2 ನೈಟ್ರೋಪ್ರೊಪೇನ್-1,3 ಡಯೋಲ್; 60% W/W)

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಲ್ಕ್ ಔಟ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಇಮ್ಯುನೊ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಡೋಸೇಜ್: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು 0.5 - 1ml/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 130.50

  • Prices are Inclusive of Taxes. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಲ್ಕ್ ಔಟ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಇಮ್ಯುನೊ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಡೋಸೇಜ್: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು 0.5 - 1ml/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account