ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಯೋ ಜೋಡಿ (ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಎಸ್ಪಿಪಿ & ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಎಸ್ಪಿಪಿ), ಪೌಡರ್

ವಿವರಣೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಆಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್

ಡೋಸೇಜ್: 5 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 3 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್ ನೀರು.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 208.80

  • Prices are Inclusive of Taxes. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಆಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್

ಡೋಸೇಜ್: 5 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 3 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್ ನೀರು.

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account