STIHL MSA 200 ಚೈನ್ಸಾ

ವಿವರಣೆ

MSA 200 CB ಚೈನ್ಸಾದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಚೋದಕವನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಝ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿ-ಚಾಲಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್-ಚಾಲಿತ ಕೌಂಟರ್ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ STIHL ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಚೈನ್ಸಾ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

STIHL MSA 200 ಚೈನ್ಸಾ

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

MSA 200 CB ಚೈನ್ಸಾದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಚೋದಕವನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಝ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿ-ಚಾಲಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು...

ಉಚಿತ ಪಿಕಪ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ(ಗಳು)

Rs. 22,670.00

  • Prices are Inclusive of Taxes. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

MSA 200 CB ಚೈನ್ಸಾದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಚೋದಕವನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಝ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿ-ಚಾಲಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್-ಚಾಲಿತ ಕೌಂಟರ್ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ STIHL ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಚೈನ್ಸಾ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account