ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Mahyco Ridgegourd Mahy 7 Seeds - 50 GM

ವಿವರಣೆ

  • This variety bearing shiny, long, green fruit with prominent ridges is an excellent prolific hybrid with many laterals along with high yield potential.
  • An average seed rate in Ridge gourd farming is about 5 kg to 6 kg / ha.
  • the average yield is 39t/acre.
ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 468.00

  • Prices are Inclusive of Taxes. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

  • This variety bearing shiny, long, green fruit with prominent ridges is an excellent prolific hybrid with many laterals along with high yield potential.
  • An average seed rate in Ridge gourd farming is about 5 kg to 6 kg / ha.
  • the average yield is 39t/acre.

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account