ಬೇಯರ್ ಮೆಲೊಡಿ ಜೋಡಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ವಿವರಣೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮೆಲೊಡಿ ಡ್ಯುವೋ ಎಂಬುದು ಆಧುನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಪ್ರೊವಾಲಿಕಾರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಓಮ್‌ಸೈಟ್ಸ್ ವರ್ಗದಿಂದ (ಉದಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಸ್ಪೊರಾ ವಯೋಲಾ., ಫೈಟೊಫ್ಥೋರಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ., ಸ್ಯೂಡೋಪೆರೋನೋಸ್ಪೊರಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ., ಪೆರೋನೋಸ್ಪೊರಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ.) ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಲೊಡಿ ಡ್ಯುಯೊವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ ಡೌನಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1.5 ಮಿಲಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 340.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮೆಲೊಡಿ ಡ್ಯುವೋ ಎಂಬುದು ಆಧುನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಪ್ರೊವಾಲಿಕಾರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಓಮ್‌ಸೈಟ್ಸ್ ವರ್ಗದಿಂದ (ಉದಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಸ್ಪೊರಾ ವಯೋಲಾ., ಫೈಟೊಫ್ಥೋರಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ., ಸ್ಯೂಡೋಪೆರೋನೋಸ್ಪೊರಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ., ಪೆರೋನೋಸ್ಪೊರಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ.) ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಲೊಡಿ ಡ್ಯುಯೊವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ ಡೌನಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1.5 ಮಿಲಿ

Frequently Bought with Insecticides

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account