ಬೇಯರ್ ಗೌಚೊ (ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 600 FS 48% w/w)

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಗೌಚೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಿತ, ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರವು ಬೀಜ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌಚೋ ಬೆಳೆಗೆ 1 ದಿನದಿಂದ 30-40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳ ಅನ್ವಯಗಳ ಕಡಿತವು ಅದನ್ನು IPM (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್) ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಗೌಚೋ 1 ರಿಂದ 3 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 272.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಗೌಚೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಿತ, ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರವು ಬೀಜ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌಚೋ ಬೆಳೆಗೆ 1 ದಿನದಿಂದ 30-40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳ ಅನ್ವಯಗಳ ಕಡಿತವು ಅದನ್ನು IPM (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್) ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಗೌಚೋ 1 ರಿಂದ 3 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

Frequently Bought with Insecticides

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account