ಬೇಯರ್ ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಸೂಪರ್ (ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 350 SC 30.5% w/w)

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: Confidor Super ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ Imidacloprid ನ ಸಾಬೀತಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಧಾರಿತ ಅಮಾನತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣವು ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಸೂಪರ್ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಡೋಸೇಜ್: ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಸೂಪರ್ 0.3 ರಿಂದ 0.5 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 309.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: Confidor Super ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ Imidacloprid ನ ಸಾಬೀತಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಧಾರಿತ ಅಮಾನತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣವು ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಸೂಪರ್ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಡೋಸೇಜ್: ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಸೂಪರ್ 0.3 ರಿಂದ 0.5 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

Frequently Bought with Insecticides

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account