ಅಂಶುಲ್ ಐರನ್ (ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್) ಪೌಡರ್ - 1 ಕೆ.ಜಿ

ವಿವರಣೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕಬ್ಬಿಣ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಿಭಜನೆ.

ಫೋಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ: 2.5 ಗ್ರಾಂ ಅಂಶುಲ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಿ
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 110.00

  • Taxes are included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕಬ್ಬಿಣ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಿಭಜನೆ.

ಫೋಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ: 2.5 ಗ್ರಾಂ ಅಂಶುಲ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಿ
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

Frequently Bought with Secondary Nutrients

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account