ಅಂಶುಲ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್) -1 ಕೆ.ಜಿ

ವಿವರಣೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಅನ್ಶುಲ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಮಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಅಂಶುಲ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬಳಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೊಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಬೇರಿಂಗ್ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಭಜಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗೈಗೆ 200-250 ಗ್ರಾಂ ಅಂಶುಲ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಮೇ/ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ.

ನಾನ್-ಬೇರಿಂಗ್ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಭಜಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳೆಗೆ 50- 100 ಗ್ರಾಂ.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 204.00Rs. 170.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಅನ್ಶುಲ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಮಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಅಂಶುಲ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬಳಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೊಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಬೇರಿಂಗ್ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಭಜಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗೈಗೆ 200-250 ಗ್ರಾಂ ಅಂಶುಲ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಮೇ/ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ.

ನಾನ್-ಬೇರಿಂಗ್ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಭಜಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳೆಗೆ 50- 100 ಗ್ರಾಂ.

Frequently Bought with Multi Micronutrients

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account