ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

PSB Biofertilizers

5 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Koppert Vici Routz SP PSB Biofertilizer Powder - Agriplex Koppert Vici Routz SP PSB Biofertilizer Powder - Agriplex

  Koppert Koppert Vici Routz SP PSB Biofertilizer Powder

  • Phosphate Solubilizing Bacterial Biofertilizer which is organically certified.• Vici Routz SP is used for drenching vide drip irrigation or manual drenching.• It has unique Silicate solubilizing bacteria, soil probiotics consortium, and prebiotics which act as bio primer that improves soil health and stimulates crop growth and root system, nutrient uptake, drought tolerance, and disease resistance by activating the beneficial microbes in the rhizosphere leading to healthy crop and bumper yield.Dose: Seasonal crops: Mix 1 gm per liter of water and drench to the root zone at 1 to 2 weeks after sowing or transplanting. (250gm/acre).Perennial crops: Apply once every 3 months for better results.Nurseries: 1 g/L of water. One application after germination is adequate. Application: Dissolve in water and apply as a soil drench to the root zone. Crops: Flower crops, vegetable crops, grapes, strawberries, fruits, spices, orchards, ornamentals, cereals, millets, pulses, oilseeds, fiber crops, sugar crops, cotton, and forage crops.

 • Koppert Vici Routz GR PSB Biofertilizer - Agriplex Koppert Vici Routz GR PSB Biofertilizer - Agriplex

  Koppert Koppert Vici Routz GR PSB Biofertilizer

  • Phosphate Solubilizing Bacterial Biofertilizer which is organically certified.• Vici Routz GR is natural product used for broadcasting and ensure optimum soil moisture at the time of application for better results. • It has unique Silicate solubilizing bacteria, soil probiotics consortium and prebiotics which act as bio primer that improves soil health, stimulates the crop growth and root system, nutrient uptake, drought tolerance, disease resistance by activating the beneficial microbes in the rhizosphere leading to healthy crop and bumper yield. • Dose: Field: Seasonal crops: 3 – 6 kg per acre. Perennial crops: 3 – 6 kg per acre, for best results apply once in every three months.Nurseries: Use 500 gm to nursery plants raising for one acre. Vici Routz GR can be mixed with compost or sand or basal fertilizers and apply immediatly to soil. Crops: Paddy, Wheat, Cotton, Soybean, Sugarcane, Oil seeds, Pulses, Fruits, Vegetables and Floriculture crops

  Rs. 750.00

 • Multiplex Durga (PSB) Powder All crops Multiplex Durga (PSB) Powder

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದುರ್ಗಾ-1 ಕೆಜಿ (2 ಪ್ಯಾಕ್)

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಮೆಗಟೇರಿಯಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಮಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದುರ್ಗವು ಹಲವಾರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಮೆಗಟೇರಿಯಮ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಜೈವಿಕ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಸ್ಯ ರೋಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು IAA, GA, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: @ 250 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ 2 ಕೆಜಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದುರ್ಗಾವನ್ನು 100 ಕೆಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಜಮೀನಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ

  Rs. 210.00

 • Anand Agro Dr Bacto's Psb (Bio Fertilizer) - Agriplex

  Rs. 536.00

 • Multiplex Durga (PSB) Liquid All crops Multiplex Durga (PSB) Liquid

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದುರ್ಗಾ (ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಮೆಗಾಟೇರಿಯಮ್)

  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಮಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದುರ್ಗವು ಹಲವಾರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಮೆಗಟೇರಿಯಮ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಸಾವಯವ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಜೈವಿಕ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಸ್ಯ ರೋಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ IAA, GA, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: @ 250 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ 2 ಕೆಜಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದುರ್ಗಾವನ್ನು 100 ಕೆಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಜಮೀನಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ

Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) biofertilizer is a type of biofertilizer that contains beneficial bacteria that can solubilize inorganic phosphorus from insoluble compounds. This makes the phosphorus more available to plants, which can lead to increased crop yields and improved soil health.   

PSB biofertilizers are typically applied to the soil or seeds, and they can be used on a wide variety of crops, including cereals, pulses, oilseeds, vegetables, and fruits. PSB biofertilizers are particularly beneficial for use in soils that are low in phosphorus or that have high levels of insoluble phosphorus compounds.   

PSB biofertilizers work by producing organic acids and other substances that dissolve insoluble phosphorus compounds in the soil. This makes the phosphorus more available to plants, which can absorb it through their roots. PSB biofertilizers can also improve root growth and development, which can help plants to absorb more nutrients and water from the soil.   

The benefits of using PSB biofertilizers include:   

 • Increased crop yields   
 • Improved soil health   
 • Reduced need for chemical fertilizers   
 • Reduced environmental impact   

PSB biofertilizers are a safe and effective way to improve crop yields and soil health. They are also environmentally friendly and sustainable.   

Here are some tips for using PSB biofertilizers:   

 • Apply the biofertilizer according to the manufacturer's instructions.   
 • Apply the biofertilizer to the soil or seeds at the time of planting or transplanting.   
 • Water the plants regularly after applying the biofertilizer.   
 • Avoid using chemical pesticides and fertilizers in conjunction with PSB biofertilizers, as these chemicals can harm the beneficial bacteria.   

Liquid Biofertilizer   

Liquid biofertilizer is a type of biofertilizer that is in liquid form. It contains beneficial microorganisms, such as bacteria, fungi, and algae, that can improve plant growth and health. Biofertilizers are typically applied to the soil or seeds, and they can be used on a wide variety of crops.   

Liquid biofertilizers offer a number of advantages over traditional solid biofertilizers. First, they are easier to apply and mix. Second, they are more stable and have a longer shelf life. Third, they can be applied to seeds or soil, which makes them more versatile.   

PSB biofertilizers can be used to improve the availability of nutrients to plants, to suppress plant diseases, and to improve soil health. They are particularly beneficial for use in soils that are low in nutrients or that are stressed by environmental factors, such as drought or salinity.   

Some of the benefits of using PSB biofertilizers include:   

 • Increased crop yields   
 • Improved soil health   
 • Reduced need for chemical fertilizers   
 • Reduced environmental impact   
 • Easy to apply   
 • Stable and long shelf life   
 • Versatile   

Liquid biofertilizers are a safe and effective way to improve crop yields and soil health. They are also environmentally friendly and sustainable.   

Here are some tips for using biofertilizers:   

 • Apply the biofertilizer according to the manufacturer's instructions.   
 • Apply the biofertilizer to the soil or seeds at the time of planting or transplanting.   
 • Water the plants regularly after applying the biofertilizer.   
 • Avoid using chemical pesticides and fertilizers in conjunction with liquid biofertilizers, as these chemicals can harm the beneficial microorganisms.   

Liquid consortia   

 Liquid consortia are a type of biofertilizer that contains a mixture of beneficial microorganisms. These microorganisms can include bacteria, fungi, and algae. Liquid consortia are typically applied to the soil or seeds, and they can be used on a wide variety of crops.   

Liquid consortia offer a number of advantages over traditional biofertilizers. First, they contain a mixture of different microorganisms, which can work together to provide a more comprehensive range of benefits to plants. Second, they are more stable and have a longer shelf life than traditional biofertilizers. Third, they are easier to apply and mix.   

Liquid consortia can be used to improve the availability of nutrients to plants, to suppress plant diseases, and to improve soil health. They are particularly beneficial for use in soils that are low in nutrients or that are stressed by environmental factors, such as drought or salinity.   

Some of the benefits of using liquid consortia include:   

 • Increased crop yields   
 • Improved soil health   
 • Reduced need for chemical fertilizers   
 • Reduced environmental impact   
 • Easy to apply   
 • Stable and long shelf life   
 • Versatile   

Liquid consortia are a safe and effective way to improve crop yields and soil health. They are also environmentally friendly and sustainable.   

Here are some tips for using liquid consortia:   

 • Apply the biofertilizer according to the manufacturer's instructions.   
 • Apply the biofertilizer to the soil or seeds at the time of planting or transplanting.   
 • Water the plants regularly after applying the biofertilizer.   
 • Avoid using chemical pesticides and fertilizers in conjunction with liquid consortia, as these chemicals can harm the beneficial microorganisms.   

Liquid consortia are a valuable tool for farmers and gardeners who are looking to improve their crop yields and soil health in a sustainable and environmentally friendly way.   

Here are some examples of microorganisms that are commonly found in liquid consortia:   

 • Rhizobium: These bacteria form symbiotic relationships with legumes, such as soybeans and peanuts, and fix atmospheric nitrogen into a form that can be used by plants.   
 • Azospirillum: These bacteria can fix atmospheric nitrogen and also produce plant growth hormones.   
 • Phosphobacteria: These bacteria solubilize insoluble phosphorus compounds in the soil, making them more available to plants.   
 • Potash-solubilizing bacteria: These bacteria solubilize insoluble potassium compounds in the soil, making them more available to plants.   
 • Mycorrhizae: These fungi form symbiotic relationships with plant roots and help the plants to absorb more nutrients and water from the soil.   

NPK bacteria bio fertilizer   

NPK bacteria bio fertilizer is a type of biofertilizer that contains beneficial bacteria that can fix nitrogen, solubilize phosphorus, and mobilize potassium. This makes the three major nutrients more available to plants, which can lead to increased crop yields and improved soil health.   

NPK bacteria bio fertilizers are typically applied to the soil or seeds, and they can be used on a wide variety of crops, including cereals, pulses, oilseeds, vegetables, and fruits. NPK bacteria bio fertilizers are particularly beneficial for use in soils that are low in nutrients or that have high levels of insoluble nutrient compounds.   

NPK bacteria bio fertilizers work by:   

 • Fixing nitrogen from the air: Nitrogen-fixing bacteria convert atmospheric nitrogen into a form that can be used by plants. This is a particularly important process in soils that are low in nitrogen.   
 • Solubilizing phosphorus: Phosphorus-solubilizing bacteria produce organic acids and other substances that dissolve insoluble phosphorus compounds in the soil. This makes the phosphorus more available to plants.   
 • Mobilizing potassium: Potassium-mobilizing bacteria help to make potassium more available to plants by breaking down insoluble potassium compounds in the soil.   

The benefits of using NPK bacteria bio fertilizers include:   

 • Increased crop yields   
 • Improved soil health   
 • Reduced need for chemical fertilizers   
 • Reduced environmental impact   
 • Safe and effective   
 • Sustainable   

NPK bacteria bio fertilizers are a valuable tool for farmers and gardeners who are looking to improve their crop yields and soil health in a sustainable and environmentally friendly way.   

Here are some tips for using NPK bacteria bio fertilizers:   

 • Apply the biofertilizer according to the manufacturer's instructions.   
 • Apply the biofertilizer to the soil or seeds at the time of planting or transplanting.   
 • Water the plants regularly after applying the biofertilizer.   
 • Avoid using chemical pesticides and fertilizers in conjunction with NPK bacteria bio fertilizers, as these chemicals can harm the beneficial bacteria.   

Dr Soil is a brand of liquid biofertilizer that contains a consortium of beneficial microorganisms. These microorganisms can include bacteria, fungi, and algae. Dr Soil is specifically designed to improve soil health and crop yields.   

Dr Soil works by:   

 • Fixing nitrogen from the air: Nitrogen-fixing bacteria convert atmospheric nitrogen into a form that can be used by plants. This is a particularly important process in soils that are low in nitrogen.   
 • Solubilizing phosphorus: Phosphorus-solubilizing bacteria produce organic acids and other substances that dissolve insoluble phosphorus compounds in the soil. This makes the phosphorus more available to plants.   
 • Mobilizing potassium: Potassium-mobilizing bacteria help to make potassium more available to plants by breaking down insoluble potassium compounds in the soil.   
 • Producing plant growth hormones: Some of the microorganisms in Dr Soil produce plant growth hormones, which can help to improve plant growth and development.   
 • Suppressing plant diseases: Some of the microorganisms in Dr Soil can help to suppress plant diseases by competing with pathogenic microorganisms for nutrients and space.   

Dr Soil can be used on a wide variety of crops, including cereals, pulses, oilseeds, vegetables, and fruits. It is particularly beneficial for use in soils that are low in nutrients or that are stressed by environmental factors.   

The benefits of using Dr Soil include:   

 • Increased crop yields   
 • Improved soil health   
 • Reduced need for chemical fertilizers   
 • Reduced environmental impact   
 • Safe and effective   
 • Sustainable   

Dr Soil is a valuable tool for farmers and gardeners who are looking to improve their crop yields and soil health in a sustainable and environmentally friendly way.   

Here are some tips for using Dr Soil:   

 • Apply Dr Soil according to the manufacturer's instructions.   
 • Apply Dr Soil to the soil or seeds at the time of planting or transplanting.   
 • Water the plants regularly after applying Dr Soil.   
 • Avoid using chemical pesticides and fertilizers in conjunction with Dr Soil, as these chemicals can harm the beneficial microorganisms.   

Dr Soil is a safe and effective way to improve crop yields and soil health. It is also environmentally friendly and sustainable.  

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account