ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಫೀಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್

2 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Seminis Falguni Garden Bean -500 GM Seminis Falguni Garden Bean -500 GM

  Seminis Seeds Seminis Falguni Garden Bean -500 GM

  Plant Type Strong and bushy First Picking 40 to 45 days (from the day of planting) Shelf Life 7-8 days Pod Color Bright dark green Pod Type Attractive Slender smooth pod 13 to15 cm Pod Length Dark green pod color, suitable for long USP’s Dark green pod color, suitable for long Spacing Row to Row: 45 cm, Plant to Plant: 10 cm Seed rate 4-5 kg / acre Optimum temp. for germination 25 – 300o C Sowing time As per the regional practices and timings

  Rs. 460.00

 • Namdhari Yard Long Bean Ns 634 Seeds - Agriplex Namdhari Yard Long Bean Ns 634 Seeds - Agriplex

  Namdhari Seeds Namdhari Yard Long Bean Ns 634 Seeds

  Product Features: High yielding variety Easy to grow Vigorous and productive plants Beans are ready to harvest in 60-70 days Crisp, tender texture Delicious flavor Product Benefits: A good source of vitamins and minerals A low-calorie food A good source of fiber Can be eaten fresh, cooked, or stir-fried How to Grow: Sow seeds directly in the garden in full sun after the last frost. Seeds should be planted 1 inch deep and 2 inches apart. Water regularly, especially during hot weather. Harvest beans when they are 18-24 inches long. Tips: For best results, fertilize plants every 2-3 weeks. Mulch around plants to help retain moisture and suppress weeds. Pinch off flowers to encourage pod development. Additional Information: Non-GMO Heirloom variety Open-pollinated

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account