ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Bayer Plant Growth Regulator

2 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Bayer Ethrel - Plant Growth Regulator Crops Bayer Ethrel - Plant Growth Regulator Flower Induction

  Bayer ಬೇಯರ್ ಎಥ್ರೆಲ್ (ಎಥೆಫೋನ್ 39 SL 39% w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಎಥ್ರೆಲ್ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಾನಸ್, ಮಾವು, ಟೊಮೆಟೊ, ಇತ್ಯಾದಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಏಕರೂಪದ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಥ್ರೆಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು.

 • Bayer Planofix PGR Bayer Planofix PGR Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ (ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಪ್ಥೈಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 4.5 SL (4.5 % w/w)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಪ್ಥೈಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶದ 4.5% (w/w) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣವಾಗಿದೆ. Planofix ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿದೆ (PGR) ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಯದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಹಾರ: 1 ಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ 4.5 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ = 10 ಪಿಪಿಎಂ 4.5 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ = 100 ಪಿಪಿಎಂ

Bayer plant growth regulators (PGRs) are a group of chemicals that are used to control and modify plant growth and development. They can be used to induce flowering, prevent the shedding of flowers and fruits, increase fruit size, and improve fruit quality. Bayer offers a variety of PGRs for use on a wide range of crops, including fruits, vegetables, ornamentals, and turfgrass. 

Bayer plant growth regulators can be applied to plants in a variety of ways, including foliar sprays, soil drenches, and trunk injections. The specific effects of a PGR on a plant will depend on the type of PGR used, the concentration of the PGR, and the timing of the application. 

Here are some examples of how Bayer plant growth regulator are used in agriculture: 

 • Auxins: Auxins are used to control apical dominance, promote rooting, and induce flowering. For example, auxins are used to top tomatoes to encourage side branching and produce more fruit. 
 • Gibberellins: Gibberellins are used to increase stem length, delay leaf senescence, and improve fruit quality. For example, gibberellins are used to increase the size of apples and grapes. 
 • Cytokinins: Cytokinins are used to promote rooting and delay leaf senescence. For example, cytokinins are used to propagate cuttings and keep cut flowers fresh longer. 
 • Ethylene: Ethylene is used to ripen fruits and induce abscission. For example, ethylene is used to ripen tomatoes and apples before they are harvested. 
 • Abscisic acid (ABA): ABA is used to induce seed dormancy and prevent premature germination. For example, ABA is used to store seeds for long periods of time. 

Bayer plant growth regulator are also used in horticulture and forestry to improve the quality and quantity of ornamental plants and trees. For example, PGRs are used to control tree height, promote branching, and control flowering. 

Overuse or improper use of PGRs can have negative consequences for plants and the environment. 

 

Bayer PGRs are safe and effective when used according to label directions. They can help growers to improve crop yields and quality, and to reduce crop losses due to fruit drop. 

Here are some of the benefits of using Bayer PGRs: 

 • Improve fruit size and quality 
 • Increase crop yields 
 • Reduce crop losses due to fruit drop 
 • Enhance plant growth and vitality 
 • Improve stress tolerance 
 • Improve nutrient uptake 

Bayer PGRs are a valuable tool for growers who want to improve their crop yields and quality. They are safe and effective when used according to label directions. 

Bayer plant growth regulators are available for purchase online from a variety of retailers. Some popular retailers include: 

 • Agriplex  
 • Amazon 
 • Bayer Crop Science 

When purchasing Bayer PGRs online, it is important to make sure that the product is authentic and that it is being sold by a reputable retailer. It is also important to read the product label carefully and follow the instructions for use. 

Here are some tips for purchasing Bayer PGRs online: 

 • Read reviews of different retailers before you buy. 
 • Make sure that the product is being sold by a reputable retailer. 
 • Read the product label carefully and follow the instructions for use. 
 • Ask the retailer any questions you have about the product. By following these tips, you can safely and effectively purchase and use Bayer plant growth regulators online. 

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account