STIHL MS 382 ಚೈನ್ಸಾ

ವಿವರಣೆ

ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ 3,8kW ಅರಣ್ಯ ಗರಗಸ
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಡೇಟಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಚೈನ್ ಟೆನ್ಷನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಚೈನ್ ಟೆನ್ಷನಿಂಗ್, ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಧನ ತುಂಬುವಿಕೆಗಾಗಿ ಟೂಲ್-ಫ್ರೀ ಇಂಧನ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು

25'' - 36 RMX ಸಾ ಚೈನ್

36 RSC ಸಾ ಚೈನ್

ಡ್ಯುರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೈಡ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೋಲೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೈಡ್ ಬಾರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 44,040.00

  • Prices are Inclusive of Taxes. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ 3,8kW ಅರಣ್ಯ ಗರಗಸ
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಡೇಟಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಚೈನ್ ಟೆನ್ಷನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಚೈನ್ ಟೆನ್ಷನಿಂಗ್, ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಧನ ತುಂಬುವಿಕೆಗಾಗಿ ಟೂಲ್-ಫ್ರೀ ಇಂಧನ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು

25'' - 36 RMX ಸಾ ಚೈನ್

36 RSC ಸಾ ಚೈನ್

ಡ್ಯುರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೈಡ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೋಲೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೈಡ್ ಬಾರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account