STIHL MS 210 ಚೈನ್ಸಾ

ವಿವರಣೆ

ಉರುವಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. STIHL ವಿರೋಧಿ ಕಂಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉಪಕರಣ-ಮುಕ್ತ ಇಂಧನ ಕ್ಯಾಪ್.

 • ವಿರೋಧಿ ಕಂಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
 • ಚೈನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟೆನ್ಷನಿಂಗ್ (ಬಿ).
 • ಎಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೈನ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
 • ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್.
 • ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಟೆನ್ಷನರ್.
ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 23,001.00

 • Prices are Inclusive of Taxes. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಉರುವಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. STIHL ವಿರೋಧಿ ಕಂಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉಪಕರಣ-ಮುಕ್ತ ಇಂಧನ ಕ್ಯಾಪ್.

 • ವಿರೋಧಿ ಕಂಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
 • ಚೈನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟೆನ್ಷನಿಂಗ್ (ಬಿ).
 • ಎಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೈನ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
 • ಕ್ವಿಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್.
 • ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಟೆನ್ಷನರ್.

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account