ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Sampoorti Bada Toofan

ವಿವರಣೆ

Battery mist blow machine Air blower Sprayer air pressure sprayer electric mist blow sprayer blow sprayer JET air blow SPRAYER
Government office,schools,apartments,golf courses,buidings,factories,such as the control of pensions and disinfection operations
Powerful air jet, Chemical resistance, Eco-friendly
Mist Blower Gun for Battery Sprayer is an additional enhanced attachment to our Battery Sprayers range. This works by removing the standard trigger/clutch and spray lance of the Sprayer and attach the hose pipe directly to it. This product is not a sprayer itself.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 1,974.00

  • Prices are Inclusive of Taxes. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

Battery mist blow machine Air blower Sprayer air pressure sprayer electric mist blow sprayer blow sprayer JET air blow SPRAYER
Government office,schools,apartments,golf courses,buidings,factories,such as the control of pensions and disinfection operations
Powerful air jet, Chemical resistance, Eco-friendly
Mist Blower Gun for Battery Sprayer is an additional enhanced attachment to our Battery Sprayers range. This works by removing the standard trigger/clutch and spray lance of the Sprayer and attach the hose pipe directly to it. This product is not a sprayer itself.

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account