ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ (K,Mg,S ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ)

ವಿವರಣೆ

100% ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ C ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸ್ಕೋನೈಟ್ ಅನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K2O ಆಗಿ) 23%, 2 ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ (MgO ಆಗಿ) 11% ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ 16% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಫಲೀಕರಣ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಯು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ: ಎಕರೆಗೆ 25 ಕೆ.ಜಿ. ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ. ಫಲೀಕರಣ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 291.45

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

100% ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ C ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸ್ಕೋನೈಟ್ ಅನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K2O ಆಗಿ) 23%, 2 ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ (MgO ಆಗಿ) 11% ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ 16% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಫಲೀಕರಣ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಯು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ: ಎಕರೆಗೆ 25 ಕೆ.ಜಿ. ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ. ಫಲೀಕರಣ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

Frequently Bought with Multi Micronutrients

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account