ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Multiplex Nagor Insecticide

ವಿವರಣೆ

Active Ingredients:

DIMETHOATE 30% EC

Mode Of Action:

Organophosphate Insecticide with Systemic, contact & stomach action.

DOSAGE & Methods Of Application:

2 ml /litre of water. It is highly effective in controlling the sucking pests and caterpillar pests.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 112.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

Active Ingredients:

DIMETHOATE 30% EC

Mode Of Action:

Organophosphate Insecticide with Systemic, contact & stomach action.

DOSAGE & Methods Of Application:

2 ml /litre of water. It is highly effective in controlling the sucking pests and caterpillar pests.

Frequently Bought with Insecticides

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account