ಅಂಶುಲ್ ಜಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 21.0 %), ಪುಡಿ - 1 ಕೆ.ಜಿ.

ವಿವರಣೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಮೇಜರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್

ಅಂಶುಲ್ ಝಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 21.0 % ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಸತುವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟದ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೀಜ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಕಿಣ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್:

ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5.0 ಕೆ.ಜಿ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮರ/ತಾಳೆಗೆ 50 - 75 ಗ್ರಾಂ.

ಎಲೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ: 3.0 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 230.00

  • Taxes are included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಮೇಜರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್

ಅಂಶುಲ್ ಝಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 21.0 % ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಸತುವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟದ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೀಜ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಕಿಣ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್:

ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5.0 ಕೆ.ಜಿ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮರ/ತಾಳೆಗೆ 50 - 75 ಗ್ರಾಂ.

ಎಲೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ: 3.0 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

Frequently Bought with Secondary Nutrients

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account