ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

4 ಸರಕುಗಳು

 1. ಮಹಾದಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ-ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫ್-33%
  ₹1,750.00
  ಮಹಾದಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ-ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫ್-33% (ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಪೇಟ್ ಮೊನೊ ಹೈಡ್ರೇಟ್ 33%). ಮಹಾದಾನ್ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫ್ ಸ್ಪಟಿಕ ರೂಪದ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ 31% ಸತುವನ್ನು (ಮೊನೊ ಹೈಡ್ರೆಟ್) ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಸತು ಶುಗರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸತು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕದ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರೀಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. Learn More
 2. MAXX (WATERMELON SEEDS)
  ₹1,950.00
  Fruits : Oval shape, deep red crispy flesh and dark green skin colour. Mini Seeded Oval Fruits. Average fruit weight : 4-5 kg. High fruit size uniformity. Very good shipping and Keeping Quality TSS : 11-13 degree brix. SEED RATE : 300-400 gm per acre(Seed rate varies with the Spacing). Learn More
 3. PAKEEZA WATERMELON SEEDS
  ₹750.00
  Fruit : Deep red granular flesh texture and oval fruit. Maturity : 70-75 days after sowing. Fruit size : Uniform fruits about 10 Kg in weight. TSS : 12 degree brix. Good for long distance shipping. SEED RATE : 300-400 gm per acre(Seed rate varies with the Spacing). Learn More
 4. Sugar Queen

  Regular Price: ₹3,110.00

  Special Price ₹2,200.00

  Fruit : Very dark and attractive rind, Bright red crisp and soft fine flesh. Average fruit weight : 2.5-4 kg. Maturity : 75 - 78 days after sowing. Prolific fruit set & good yield. TSS : 12 to14 degree brix. Very good shelf life. Durable rind good for long distance transportability. Recommended states for cultivation under normal agro climatic conditions in: Kharif : MH, GJ, RJ, KA, AP, TN, WB, BR, OR, UP, JH, AS, TR, PB, HR, HP, UT, MP, CT Rabi : MH, GJ, RJ, KA, AP, TN, WB, BR, OR, UP, JH, AS, TR, PB, HR, HP, UT, MP, CT Summer : MH, GJ, RJ, KA, AP, TN, WB, BR, OR, UP, JH, AS, TR, PB, HR, HP, UT, MP, CT SEED RATE : 300-400 gm per acre(Seed rate varies with the Spacing). Learn More

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

4 ಸರಕುಗಳು