ರಿಡೋಮಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ರಿಡೋಮಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್
Price From: ₹440.00

ಲಭ್ಯತೆ ದಾಸ್ತಾನುವಿನಲ್ಲಿ

ರಿಡೋಮಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ( ಮೆಟಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ + ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್),ಉಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ (ಉದಾ:ಅಂಗಮಾರಿ ಮತ್ತು ಚಿಬ್ಬುರೋಗ) ವನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ತಂಬಾಕು, ತರಕಾರಿಗಳು, ನಿಂಬೆ, ಟೊಮಾಟೋ, ಟರ್ಫ್ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.

ಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

Price From: ₹440.00
ವಿವರಣೆ

ವಿವರಗಳು

ರಿಡೋಮಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ( ಮೆಟಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ + ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್),ಉಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ (ಉದಾ:ಅಂಗಮಾರಿ ಮತ್ತು ಚಿಬ್ಬುರೋಗ) ವನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ತಂಬಾಕು, ತರಕಾರಿಗಳು, ನಿಂಬೆ, ಟೊಮಾಟೋ, ಟರ್ಫ್ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಡೋಸೇಜ್ 2 ಗ್ರಾಂ/ ಲೀಟರ್
ಏಕರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ 400 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Syngenta
ತಯಾರಕ SYNGENTA INDIA LIMITED
Pests ಇಲ್ಲ