ಕವಚ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಕವಚ್
Price From: ₹395.00

ಲಭ್ಯತೆ ದಾಸ್ತಾನುವಿನಲ್ಲಿ

ಕವಚ್ (ಕ್ಲೋರೋತೆಲಾನಿಲ್),ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಿಯ, ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ, ಆಂತ್ರಾಕ್ನೋಸ್ , ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ರೋಗ-ಪೂರ್ವ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಲಿತಾಂಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

Price From: ₹395.00
ವಿವರಣೆ

ವಿವರಗಳು

ಕವಚ್ (ಕ್ಲೋರೋತೆಲಾನಿಲ್),ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಿಯ, ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ, ಆಂತ್ರಾಕ್ನೋಸ್ , ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ರೋಗ-ಪೂರ್ವ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಲಿತಾಂಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಡೋಸೇಜ್ 2 ಗ್ರಾಂ/ ಲೀಟರ್
ಏಕರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ 400 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Syngenta
ತಯಾರಕ SYNGENTA INDIA LIMITED
Pests ಇಲ್ಲ