ಇಶಾನ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಇಶಾನ್
Price From: ₹145.00

ಲಭ್ಯತೆ ದಾಸ್ತಾನುವಿನಲ್ಲಿ

ಇಶಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೊಥೆಲೊನಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೋದಿದ್ದು, ತುಪ್ಪಲರೋಗ, ಚಿಬ್ಬುರೋಗ, ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ, ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ, ಕುಡಿ ಸಾಯುವರೋಗ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆ ಟಮಾಟೊ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

Price From: ₹145.00
ವಿವರಣೆ

ವಿವರಗಳು

ಇಶಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೊಥೆಲೊನಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೋದಿದ್ದು, ತುಪ್ಪಲರೋಗ, ಚಿಬ್ಬುರೋಗ, ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ, ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ, ಕುಡಿ ಸಾಯುವರೋಗ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆ ಟಮಾಟೊ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಡೋಸೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2.5 ಗ್ರಾಂ
ಏಕರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ 500 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Tata Rallis
ತಯಾರಕ RALLIS INDIA
Pests ಇಲ್ಲ