ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಗೇಣುಹುಳಗಳ ಹಾವಳಿ

  • ತೀವ್ರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ನಾಳ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು

  • ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಗೇಣುಹುಳಗಳ ಹಾವಳಿ

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

25 ಸರಕುಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

25 ಸರಕುಗಳು