ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ಬಿಳಿ ಬೂದು ಶಿಲೀಂದ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

  • ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೂದಿರೋಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

  • ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೂದಿರೋಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

  • ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೂದಿರೋಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಾತ್ರದ ಬಿಳಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಎಲೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಲ್ಲ.