ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ದುಂಬಿಗಳು ತಿಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂದ್ರಗಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ದುಂಬಿಗಳು

  • ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಎಲೆಗಳು

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ಕುಂಠಿತ ಸಸಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಎಲೆ, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟುಗಳು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

6 ಸರಕುಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

6 ಸರಕುಗಳು