ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂದ್ರ ಸೋಂಕು

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಬ್ಬುರೋಗ

  • ಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದ ಮಚ್ಚೆಗಳು

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ವೃತ್ತಾಕಾರದ , ಕಪ್ಪು, ಕುಸಿದ ಕಜ್ಜಿಯಂತಹ ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಲ್ಲ.