ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ರಂದ್ರಗಳು

  • ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೌಡದುಂಬಿಯ ಹಾವಳಿ

  • ತೀವ್ರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ನಾಳ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ದುಂಬಿಗಳು ಹೂ ದಳಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮರಿಹುಳುಗಳು ಬೇರಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

2 ಸರಕುಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

2 ಸರಕುಗಳು