ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಜಾಣುವಿನ ಸೊಂಕು

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಚುಕ್ಕೆಗಳು

  • ನಂಜಾಣು ಪೀಡಿತ ಬೆಳೆ

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿರೂಪಗೊಂಡ, ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರಾಗಿ ಮುದುಡಿ, ಅಂಚುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

5 ಸರಕುಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

5 ಸರಕುಗಳು