ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ಬಲಹೀನವಾಗಿರುವ ಗಿಡ

  • ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಮರಿಹುಳಗಳ ಹಾವಳಿ

  • ಕಾಂಡವು ಹಾವಳಿಯಿಂದ ವಿರೂಪಗೊಂಡ

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ಮರಿಹುಳಗಳು ಲಾರ್ವಾಗಳು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Ascending Direction

1 ಸರಕುಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Ascending Direction

1 ಸರಕುಗಳು