ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಗಜರಿ)

ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಗಜರಿ)ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಗಜರಿ)

  • ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಬಾದಿತ ಎಲೆಗಳು

  • ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಬಾದಿತ ಎಲೆಗಳು

  • ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಬಾದಿತ ಎಲೆಗಳು

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಬಹುದು.

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

19 ಸರಕುಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

19 ಸರಕುಗಳು