ಮಲ್ಟಿಮ್ಯಾಗ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಮಲ್ಟಿಮ್ಯಾಗ್
₹57.00

ಲಭ್ಯತೆ ದಾಸ್ತಾನುವಿನಲ್ಲಿ

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ (9.6%) ಇದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಫಟಿಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 100% ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಎಲೆಗಳ ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ ಅಂಶದ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ) ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮ್ಯಾಗ್ಅನ್ನು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
OR
ವಿವರಣೆ

ವಿವರಗಳು

ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ (9.6%) ಇದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಫಟಿಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 100% ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಎಲೆಗಳ ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ ಅಂಶದ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ) ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಮ್ಯಾಗ್ಅನ್ನು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ 1 kg
ಡೋಸೇಜ್ 3.0-4.0 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ:
ಏಕರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ 600-800 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Multiplex
ತಯಾರಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್
Pests ಇಲ್ಲ